xs
xsm
sm
md
lg

ส.ว.สถิตย์ แนะ ปปง.เชื่อมโยงข้อมูลฟอกเงิน เพื่อบังคับใช้กฎหมายเท่าทันอาชญากร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.ว.สถิตย์ แนะ 3 ข้อ ปปง. เชื่อมโยงข้อมูลฟอกเงิน เพื่อบังคับใช้กฎหมายเท่าทันอาชญากร

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ในการประชุมวุฒิสภา นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายในวาระการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นสำนักงานฯ ที่สำคัญ ที่มีเครื่องมือทางกฎหมายในการติดตามธุรกรรมทางด้านการเงิน แม้ว่าโดยทั่วไปจะมองว่าสำนักงานฯ มีบทบาทหลักในการตรวจสอบ ติดตาม ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในเรื่องของการฟอกเงิน แต่แท้ที่จริงแล้วการมีกฎหมายและมีกระบวนการในการทำงานเพื่อตรวจสอบการฟอกเงินดังกล่าว มองในอีกมุมหนึ่ง เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การป้องกันการเกิดขึ้นของอาชญากรรม เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การปราบปรามการกระทำความผิด ซึ่งเป็นต้นเหตุของการนำมาฟอกเงินในภายหลัง ดังนั้น ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็สามารถช่วยในการยับยั้งการกระทำความผิดที่เป็นมูลเหตุของการใช้กฎหมายฟอกเงิน และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการปราบปรามการกระทำความผิดเหล่านั้นได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยเหตุนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงไม่ใช่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น แต่ยังควรมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและเชื่อมโยงให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการปราบปรามการกระทำความผิดที่เป็นมูลเหตุในการต้องใช้กฎหมายการฟอกเงินนี้

นายสถิตย์ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในโลกของการกระทำความผิด รวมถึงโลกของการฟอกเงินปัจจุบัน ได้ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นทุกที ด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าสำนักงานจึงควรพิจารณา 1) ควรจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าบิ๊กดาตา (Big Data) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การวิเคราะห์มีความครอบคลุม และมีความแม่นยำมากขึ้น

2) หากมีข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้า (Big Data) แล้ว ก็ควรให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ ก็จะทำให้ข้อมูลครบถ้วน และการวิเคราะห์ก็จะมีความแม่นยำ และมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานต่างๆ ก็มีบิ๊กดาต้า (Big Data) ของตัวเอง แต่ยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องหาทางเชื่อมโยงเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ของข้อมูลซึ่งกันและกัน นำไปสู่การสนับสนุนภารกิจที่แตกต่างกันออกไป

3) สำนักงานฯ ควรจัดตั้งคณะทำงานพิเศษ หรือตั้งศูนย์พิเศษขึ้นมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบิ๊กดาต้า (Big Data) การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผลดี ยิ่งเชื่อมโยงมากก็ยิ่งมีข้อมูลมาก ยิ่งวิเคราะห์ได้ครอบคลุมและเชื่อมโยงมากขึ้น และที่สำคัญ คือ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาประกอบในการวิเคราะห์ ซึ่งก็จะทำให้สำนักงานฯ เป็นสำนักงานที่เป็นหลักในการวิเคราะห์ต้นทางจากธุรกรรมการเงิน จากข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่ว่า มีแนวโน้มในการที่จะเกิดอาชญากรรมมากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้น ไม่เพียงแต่ว่ามีฐานข้อมูลความผิดแล้วมาดูว่าฟอกเงินอะไรบ้าง ตรงกันข้ามถ้ามีระบบเหล่านี้ก็สามารถรู้ได้ว่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวทางการเงิน เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางสินทรัพย์ที่อาจจะนำไปสู่อาชญากรรมต่างๆ ได้ การเชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานฯ กับหน่วยงานอื่นๆ จะส่งผลให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถติดตามการกระทำความผิด หรือป้องกันการกระทำความผิดเหล่านั้นตั้งแต่ต้นได้อย่างทันท่วงที

นายสถิตย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า โดยสรุป คือ อยากสนับสนุนให้สำนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น และนอกเหนือจากทำงานปลายทางเรื่องการฟอกเงินแล้ว ควรจะนำข้อมูลเหล่านี้กลับทางไปต้นทางในการชี้เบาะแสให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการยับยั้งป้องกันการกระทำความผิดตั้งแต่ต้น หรือสามารถนำข้อมูลติดตามและปรามปราบการกระทำความผิดได้เป็นอย่างดี


กำลังโหลดความคิดเห็น