xs
xsm
sm
md
lg

กกต.แจงส่งศาล รธน.ตีความปมรวมราษฎรไม่มีสัญชาติไทย คำนวณจำนวน ส.ส.พึ่งมี หวังให้เกิดความชัดเจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงาน กกต.แจงส่งศาล รธน.ตีความปมรวมราษฎรไม่มีสัญชาติไทย คำนวณจำนวน ส.ส.พึ่งมี หวังให้เกิดความชัดเจน เลือกตั้งไร้ปัญหา


วันนี้ (14 ก.พ.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า กกต.ได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมี ตามมาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2564 โดยนำข้อคิดเห็นจากประชาชน พรรคการเมือง นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการพิจารณา ประกอบกับมีผู้ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญ 

กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่เกิดขึ้นแล้ว จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต.ในการกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมีตามมาตรา 210(2) ของรัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2564 ประกอบมาตรา 7(2) มาตรา 41(4) มาตรา 44 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 และข้อ 15 ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น