xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” ชี้ ใกล้เลือกตั้งไม่อยากทิ้งภาระ ขรก.ทำงานสาหัสเพื่อคนอื่นได้เป็นกุศล ทำเพื่อชาติไม่ใช่การเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ มอบรางวัลความเป็นเลิศบริหารจัดการการเงินการคลัง ลั่นใกล้ช่วงเลือกตั้ง ไม่อยากทิ้งภาระให้ใคร บอก ขรก.ทำงานสาหัสเพื่อคนอื่นได้เป็นกุศล ลั่นไม่ได้ทำเพื่อการเมือง แต่ทำเพื่อประเทศ เผย กำลังพิจารณาตัดสินใจอนาคตทางการเมือง ย้อนถามสื่อจะรีบไปไหน

วันนี้ (1 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 103 รางวัล ซึ่งรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ โดยกรมบัญชีกลางยังมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ 2564 ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยงานท่านทุกคน โดยเฉพาะกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจไปในทางเดียวกันเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนการกำกับดูแลบริหารจัดการการเงินการคลังของรัฐในภาพรวมให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนเชื่อมั่นว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานที่สูงต่อเนื่อง คาดหวังว่า ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้งบประมาณจากภาษีอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศตนในฐานะนายกรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศ นอกจะจากคาดหวังให้ส่วนราชการและข้าราชการร่วมกันนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงยั่งยืน สมความคาดหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ตนยังมุ่งหวังให้การบริหารการเงินการคลังของภาครัฐเป็นไปอย่างบูรณาการโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดความผิดพลาด ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนของไทยทั้งภาคธุรกิจภาค ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาประชาชน

ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสืบเนื่องตลอดไป มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรฐานหน่วยงานประเทศไปสู่ความเป็นเลิศให้ได้มากที่สุด อาจจะนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐในภาพรวมต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า ก่อนที่จะจบตนขอพูดเป็นการส่วนตัวนิดนึง บรรยากาศวันนี้กับเมื่อวันที่ 30 พ.ย.เป็นคนละบรรยากาศ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ตนลงไปเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้พบกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท้องถิ่นถึงระดับกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการปรับโครงสร้างการทำการเกษตรของเราให้ดีขึ้น ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงทั้งขั้นตอนตลอดจนห่วงโซ่ในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย การตลาดอะไรก็แล้วแต่ ตนได้มีการไปเยี่ยมชมในพื้นที่จริงก็เห็นว่ามีความก้าวหน้า นี่คือ สิ่งที่ตนต้องทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตรงนี้ ในฐานะที่บริหารราชการในภาพรวมตรงนี้ คือหน่วยงานคือราชการทั้งหมดในสังกัดรัฐบาลทุกกระทรวงทุกกรม และทุกหน่วยงานเทียบเท่ามากมาย วันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารับรางวัล ตนอยากจะมอบรางวัลให้ครบทุกหน่วยงานด้วยซ้ำไป มันจะกี่ร้อยตนก็พร้อมที่จะมอบ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันทำถ้าเทียบสัดส่วนกันแล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะดีเยี่ยม ดีเลิศ วันนี้เราได้รับความชื่นชมจากหลายๆ อย่างมาจากองค์กรต่างประเทศ ในเรื่องการบริหารการเงินการคลังของเราได้รับความชื่นชมมากมายในความเชื่อมั่น

นายกฯ กล่าวว่า ฉะนั้น เราต้องทำตัวเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และดีกว่านี้ ไม่มีอะไรที่จะดีที่สุด เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงทุกวัน สถานการณ์โลกก็เปลี่ยนแปลง ฉะนั้น กฎระเบียบของโลกใบนี้ก็โลกใบเดิมนั่นแหละ จะเป็นกฎระเบียบโลกใหม่ที่มีการจัดระเบียบต่างๆ มากมาย ฉะนั้น เราจำเป็นต้องเอาทุกอย่างมาวิเคราะห์พิจารณาว่าจะพัฒนาหน่วยงานของเราอย่างไรให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะมีผลด้วยกันทั้งสิ้น วันนี้มีทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย ทั้งในส่วนของท้องถิ่นต่างๆ หลายหน่วยงานได้รางวัลถือเป็นตัวอย่างที่ดี ขอให้ทุกคนรักษาความดีนี้ไว้ ไม่มีใครรู้เท่ากับเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราทำงานดีไม่ดีอย่างไร ฉะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนโดยรวม และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้ทุกคนมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาให้ความเชื่อมั่น เกษตรกรเราสามารถพัฒนาเขาให้มีรายได้สูงขึ้น การแก้ปัญหาปลายทางเป็นไปได้ยากเพราะต้องใช้งบประมาณสูงมาก อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามช่วยกันแก้ไขต่อไป

นายกฯ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของต่างประเทศ ตนได้พบกับภาคธุรกิจ เขาชื่นชมประเทศไทยในเวลานี้ หลายอย่างมีการปรับแก้กฎระเบียบหลายตัว แต่อาจจะยังไม่เพียงพอ ฉะนั้น ขอฝากไว้ด้วย ต้องขอบคุณ รมว.คลัง และทุกคนที่ได้รับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ การปรับปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้เร็วที่สุด ฉะนั้น สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไปแล้ว บางครั้งศึกษาจากภายนอก ศึกษาด้วยตัวเองบ้างอะไรบ้าง รับฟังคนอื่นเข้ามาบ้าง จากเอกสารตำรับตำรา และสุดท้ายคือ การรับฟังจากคนในประเทศของเราเอง ไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตาม ฉะนั้น กระทรวงการคลังถือเป็นแกนกลางในการที่จะบริหารตรวจสอบงบประมาณต่างๆ ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโปร่งใส สุจริตเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ นี่คือ สิ่งที่ทุกคนต้องยึดมั่นเสมอเพราะเราใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีของประชาชน จะต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าและปรับต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในโลกใบนี้

นายกฯ กล่าววว่า อย่างไรก็ตาม จากการประชุมเอเปกครั้งที่ผ่านมา จะเห็นว่า ต่างชาติต่างประเทศให้ความไว้วางใจเชื่อมั่นประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะตน แต่เป็นเพราะพวกเราทุกคนและคนไทยทั้งประเทศ ข้าราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานได้ทำทุกอย่างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ จนได้รับการยอมรับในระดับที่น่าพอใจ ตนต้องการให้มากกว่านี้ หลายอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับแก้หลายอย่าง ซึ่งตนจะต้องคุยกับรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลางด้วย จะทำอะไรก็ได้ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันเราจะนิ่งดูดายไม่ได้ นั่งอยู่ที่เดิมคิดแบบเดิม กฎหมายเดิมๆ มันจะเดินไม่ได้ ฉะนั้นคงต้องรับฟังทั้งสองทาง เพราะเราเป็นหลักในเรื่องของการบริหารงบประมาณของประเทศในภาพรวม ฉะนั้น วันนี้จำเป็นต้องรับฟังจากข้างล่างขึ้นมาในสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนทุกระดับ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้สถานะการเงินการคลังเราเขาชื่นชมประเทศไทยที่มีศักยภาพมีการบริหารการเงินการคลังที่แข็งแกร่ง มีเสถียรภาพรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีกว่าหลายๆ ประเทศ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจและทุกคนก็มีส่วนร่วมกระทรวงการคลัง ส่วนร่วมกับรัฐบาลตรงนี้ หวังอย่างยิ่งว่า ทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆ คือ หน้าที่ของพวกเรา หน้าที่ของตน หน้าที่ของส่วนราชการทุกภาคส่วน ตนไม่ได้ต้องทำเพื่อการเมืองแต่ต้องการทำเพื่อประเทศของเรา ถ้าเราไม่ทำวันนี้จะทำเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้ ต้องทำให้ดีขึ้นทุกวัน คิดทุกวัน ทำทุกวัน มันจะต้องดีขึ้นฉะนั้นมันอยู่ที่พวกเราทุกคนจะร่วมมือกันได้มากน้อยเพียงใดอย่างไร วันนี้รัฐบาลพยายามที่จะเดินหน้าในการขับเคลื่อนการบริหารราชการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาบริหารจัดการ ขอให้ดำเนินการให้ดีที่สุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่ออกไปในการอำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารประชาชน เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับให้เกิดความโปร่งใสเชื่อมั่น ขอให้มีการพัฒนาทั้งในเรื่องของบุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้ว แต่หลายๆอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป ฉะนั้นต้องพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนตามงบประมาณที่มีอยู่

“วันนี้ผมคาดหวังว่าในระยะเวลาอันใกล้ วันหน้าจะมีการเลือกตั้งต่างๆ ผมก็ไม่อยากทิ้งภาระให้ใครในโอกาสหน้าทั้งสิ้น และไม่อยากให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ที่เดิม ก็คือ ก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหามาถึงตรงนี้ได้ ขอให้พวกเราภาคภูมิใจการทำงานเหน็ดเหนื่อยสาหัสมา ทำเพื่อใคร ไม่ใช่เพื่อตัวเอง ทำเพื่อคนอื่น นั่นคือ สิ่งที่เรียกว่ากุศล ทำบุญทำกับวัดกับพระ แต่ทำกุศลทำให้กับคน ฉะนั้นคือสิ่งที่ทุกคนต้องเสียสละ ต้องไม่เหนื่อยที่จะคิดไม่เหนื่อยที่จะทำ และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์จากการทำงานของตัวเอง อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเรา และเชื่อมั่นว่า ทุกท่านพยายามทำอย่างเต็มที่แล้ว แต่คิดว่าต้องทำได้ดีกว่านี้ และหวังว่า วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้ ต้องคิดแบบนี้ ทุกวัน อาทิตย์หน้าต้องดีกว่านี้ แล้วมันจะสำเร็จ ขอให้ทุกคนตั้งใจให้ดีที่สุด ผมเชื่อมั่นพวกท่านในการที่จะเข้ามานั่งในห้องนี้ก็ได้รับการคัดสรรจากกรรมการทุกคน และขอบคุณกรรมการที่ใช้เวลาในการทำงานคัดเลือก ซึ่งผมคิดว่าไม่ง่ายนัก เพราะคนมันเยอะในการที่จะคัดสรรต่างๆเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร แต่ถ้าทำดีผลงานปรากฏ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯกล่าวว่า วันนี้อยากมอบรางวัลทั้ง 200 กว่า ถ้าทุกคนทำดี วันนี้ซึ่งมีดีมาก ดีเยี่ยม ดีเลิศ วันหน้าอาจจะมีดีเลิศๆจะได้ไหมก็ไม่รู้ และทำอย่างไรจะมีบุคคลยอดเยี่ยม จะมีไหมตนไม่รู้ไปคิดเอาก็แล้วกัน ตนไม่เหน็ดเหนื่อยในการที่จะให้รางวัลเพราะดีใจที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้ เพราะตนพบคนตลอดเวลาหลายปีฟังทุกคนไม่ได้ใช้อำนาจให้ไปทำอย่างนี้อย่างนั้น ไม่ใช่ ตนต้องถามว่าทำได้หรือเปล่า เพราะบางอย่างอาจจะคิดนอกกรอบบ้างอะไรบ้าง นั่นคือ สิ่งที่ทุกคนต้องคิดแบบตน คิดนอกกรอบแล้วนำมาใส่กรอบใส่ระเบียบกฎหมายต่างๆก็สามารถทำได้ แต่ถ้ายังอยู่แบบเดิมจะไปไม่ได้ โลกมันเปลี่ยนไปเยอะ จากที่ตนฟังมาจากทั้งต่างประเทศและในประเทศเรามีคนอยู่หลายอาชีพหลายรายได้ ฉะนั้นเราต้องดูแลคนทุกระดับให้ได้บริหารจัดการงบประมาณให้ได้เพียงพอเป็นระยะ

“เหนื่อยเหมือนกันที่พูดไปเพราะคิดแล้วพูด เพราะอยากให้รู้ว่านายกฯคิดอะไรอยู่ อยากให้ทุกคนลองพยายามคิดดู ไม่ใช่ผมเก่งกว่าท่าน ท่านเก่งกว่าผมอยู่แล้ว เพราะท่านรู้งานในหน้าที่ของท่าน ผมมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสุจริตตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ หลักการของผมมีแค่นั้น และเห็นผลงานปรากฏมาเป็นรูปธรรม หลายปีที่ผ่านมา เราสามารถทำหลายอย่างดีขึ้น และหลายอย่างอยู่ที่เดิม หลายอย่างอาจจะแย่ลง แต่เราต้องทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมๆ กันไปให้ได้ มากบ้างน้อยบ้าง บางอย่างยาก บางอย่างง่าย อะไรง่ายก็แก้ก่อน อันไหนยากก็ค่อยๆแก้ อะไรที่มีผลความเสียหายต่อประเทศ ต่อแผ่นดิน ต้องเร่งแก้ไขโดยทันที” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า วันนี้มีทุกภาคส่วน ความมั่นคงเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องน้ำ คมนาคม การตรวจสอบบัญชี ถ้าเราทำให้ดีทำอย่างรัดกุมจะไม่เกิดปัญหาอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และตนก็เป็นห่วงพวกท่าน ห่วงข้าราชการทุกคน เพราะเคยเป็นข้าราชการมาก่อน ท่านต้องปลอดภัยในการทำงานของท่าน ตนห่วง ฉะนั้น ตนไม่นั่งคุมอะไรพวกท่านทุกวัน ท่านต้องควบคุมตัวเองให้ได้ ควบคุมหน่วยงานตัวเองให้ได้ ควบคุมผู้บังคับบัญชาให้ได้และปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานเสมอ คือ การบูรณาการข้ามกระทรวงในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

ต่อมาเมื่อเวลา 10.25 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทิศทางทางการเมืองของนายกฯจากนี้จะเป็นอย่างไร เพราะขณะนี้ ส.ส.รอสัญญาณจากนายกฯ เพื่อจะไปร่วมงานทางการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เหรอ เมื่อถามอีกว่า รอปัจจัยอะไรถึงยังตอบไม่ได้ในตอนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็พิจารณาอยู่ไง เมื่อถามว่า จะใช้เวลาพิจารณาอีกนานหรือไม่ ก่อนปีใหม่ไหม นายกฯกล่าวว่า จะรีบไปไหนเล่า เมื่อถามว่า ประชาชนรออยู่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เหรอ


กำลังโหลดความคิดเห็น