xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” ชมบุคลากรทางการแพทย์อุทิศตนรับมือโควิด ร่วมก้าวข้ามวิกฤตจนไทยรับคำชมนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ กล่าวเนื่องใน “วันแพทย์” ปี 65 ชื่นชมหัวใจที่เข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่อุทิศตนปฏิบัติภารกิจในการรับมือกับโรคโควิด ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ร่วมกันก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ จนประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (27 พ.ย.) เวลา 13.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวผ่าน VTR เนื่องในโอกาส “วันแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยมีการเผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD) และ Facebook.com/LiveNBT2HD ให้ประชาชนได้ร่วมรับชม พร้อมเปิดเบอร์โทรศัพท์ 0 2276 4242 ให้ประชาชนโทรเข้ามารับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตอบคำถามจากผู้ชมสดๆ ในรายการถึงเวลาประมาณ 15.00 น.

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันแพทย์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกคน ซึ่งในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยความเสียสละและทุ่มเท ต้องขอชื่นชมหัวใจที่เข้มแข็งของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจในการรักษา ดูแล รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ประชาชนมีความปลอดโรคปลอดภัย และร่วมกันก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ จนประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 และได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว แต่เชื่อว่า ด้วยจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนงานสาธารณสุขไทยร่วมกับรัฐบาลอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในนามรัฐบาลและประชาชนคนไทย ขอแสดงความชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน และขับเคลื่อนพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันแพทย์” ของประเทศไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการแพทย์ และให้เกิดความภาคภูมิใจในมวลหมู่แพทย์ และระบบการแพทย์ของประเทศไทยได้รับการยอมรับในสังคมไทยและสังคมโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น