xs
xsm
sm
md
lg

เบรก! จัดงบอุดหนุนท้องถิ่น ปีละ 20 ล้าน สนองโครงการ ศอ.บต.แจกอาหารเช้าเด็กเล็กโภชนาการต่ำ เฉพาะชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เบรก! จัด “งบอุดหนุน” ท้องถิ่นปีละ 20 ล้าน สนองโครงการ ศอ.บต. แจกอาหารเช้ามื้อละ 15 บาท “เด็กเล็ก” ภาวะโภชนาการต่ำ เฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด “ก.ก.ถ.” หวั่นเหลื่อมล้ำ “เด็กเล็ก” ระหว่าง อปท.ทั่วประเทศ โยนหน่วยงานในกำกับ ไปขอตั้งงบปี 66-68 ในสัดส่วน ศอ.บต. หรือ งบกลางบูรณาการภาคใต้ แทน

วันนี้ (18 เม.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้่ ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

เห็นชอบให้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ไปขอตั้งงบประมาณในสัดส่วนของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หรืองบประมาณบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายหลังเสนอ ขอตั้งงบประมาณสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา ในสัดส่วนของ งบอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

บอร์ด ก.ก.ถ. เห็นตามอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ที่ศึกษาเรื่องนี้ ว่า งบอุดหนุน วงเงิน 20,613,600 บาท ที่ สถ.ขอตั้งให้กับอปท. 3 ปี ประจำปีงบ พ.ศ. 2566-2568 แก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็ก 4 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอ จ.สงขลา (อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)

ให็เป็นตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานเห็นชอบในหลักการ ว่าเป็นโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2566

งบประมาณที่ขอให้สนับสนุน แก่เด็กเล็กในพื้นที่ 5,726 คน อายุ ระหว่าง 2-5 ปี ได้รับบริการอาหารเช้า มื้อละ 15 บาท 12 เดือน เดือนละ 20 วัน ไม่ควรนำมากำหนดเป็นสัดส่วนงบรปมาณเงินอุดหนุนแก่ อปท. เนื่องจากเป็นงบที่จัดให้ให้ “อปท.เฉพาะพื้นที่”

“แม้สุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็ก จะเป็นปัญหาระดับชาติ การของบให้ อปท.เฉพาะพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่าง อปท.อื่นๆ และไม่กระทบสัดส่วนเงินอุดหนุนในภาพรวม จึงเห็นควรให้ สถ. ไปขอตั้งงบประมาณในแหล่งอื่นที่จัดสรรเฉพาะพื้นที่เฉพาะ เช่น งบ ศอ.บต. หรือ งบกลาง กพต.”

สำหรับงบอุดหนุน ที่ ก.ก.ถ. เห็นชอบให้หน่วยงานตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย งบอุดหนุนจัดตั้งศูนย์เยาวชนทั่วประเทศ 41.6 ล้านบาท งบอุดหนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ตั้งหอสมุด อปท. 156.96 ล้านบาท งบอุดหนุนโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ของอปท. 50 ล้านบาท

งบอุดหนุนโครงการสร้างซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าว 7,772 แห่ง 1.3 พันล้านบาท งบอุดหนุนโครงการซ่อมแซมสถานีขนส่งที่โอนจากกรมการขนส่งทางบก 100 ล้านบาท และงบอุดหนุนโครงการก่อสร้างสระว่ายโรงเรียน สังกัด อปท. 100 ล้านบาท

ที่ผ่านมา ศอ.บต. เสนอโครงการ ช่วยเหลือเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. โดยสนับสนุนเงินช่วยเลี้ยงดู เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐบาล จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มเด็กแรกเกิดไม่เกิน 2 ปี ซึ่งมีจำนวน 19,000 คน สนับสนุนเงินช่วยเลี้ยงดูเพิ่มรายละ 400 บาท และเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีไม่เกิน 6 ปี ประมาณ 27,000 คน

สนับสนุนเป็นเงินช่วยเหลือค่าอาหารเช้า คนละ 300 บาท พร้อมสนับสนุนวิตามินรวม (MPV) เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาร่างกายและสมอง แก่เด็กในพื้นที่ 46,000 คน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี

โดย กพต.เห็นชอบในหลักการโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะ และภาวะโภชนาการต่ำ ของเด็กเล็กในพื้นที่ ปี 2565-2568 และให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหางบประมาณดังกล่าว.


กำลังโหลดความคิดเห็น