xs
xsm
sm
md
lg

‘เอกเมธ’ เดินหน้า ผลักดันเปิด"ศูนย์ดิจิทัลชุมชน"แห่งแรกของเขตบางซื่อ ลดเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ ( 7 เม.ย.)นายเอกเมธ กมลวรานนท์ ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางซื่อ หมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ และ ผู้ก่อตั้งโครงการ “พัฒนาชุมชน พัฒนาคน เข้าถึงเทคโนโลยี” ลงพื้นที่หาเสียงกับประชาชน พร้อมเสนอแนวคิดสร้างศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งแรกของเขตบางซื่อ บริเวณที่ทำการชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 1 เพื่ออุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและพัฒนาชาวบางซื่อให้มีทักษะทันสมัยและพร้อมกับโลกยุคดิจิทัล

นายเอกเมธ กล่าวว่า  จุดมุ่งหมายหลัก คือต้องการผลักดันให้ชาวบางซื่อทุกกลุ่ม เข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อช่องทางการติดต่อสื่อสารและการรับข่าวสารที่รวดเร็วฉับไว ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มพูนการศึกษาและการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวบางซื่อทุกคน เพราะในหลายๆพื้นที่ นโยบายรัฐได้ดูแล พัฒนา แก้ปัญหาสำเร็จ และบางพื้นที่ก็ยังต้องเพิ่มการดูแลให้ตรงจุดตรงประเด็น

นายเอกเมธ กล่าวอีกว่า หลังลงพื้นที่เขตบางซื่อเพื่อสำรวจพบพื้นที่ในชุมชนที่ต้องการมีศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อชุมชน จึงได้ขับเคลื่อนด้วยการประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลเพื่อชุมชนทั่วประเทศ ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างคณะกรรมการพิจารณาสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ชุมชนที่เสนอว่าตรงตามเกณฑ์ที่ทางกระทรวงกำหนดหรือไม่ หากสำเร็จก็จะเกิดเป็นศูนย์ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเยาวชนในชุมชนเขตบางซื่อแห่งแรก ณ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 1,000 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น