xs
xsm
sm
md
lg

KKBS ม.ขอนแก่น เปิดศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น เปิดศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างสัมฤทธิผล พร้อมกับเปิดคอร์สอบรมระยะสั้น KKBS Digital Entrepreneur Journey


เมื่อเวลา 13.00 น. วานนี้ (1 เม.ย.) ที่ห้องวังเลิศ ชั้น 1 อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center และเปิดคอร์สอบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course) ซึ่งมีการ Live ผ่านเพจ Alibaba GDT Thailand ด้วย

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ Alibaba Global Digital Talent (GDT) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ กิจกรรม และร่วมพัฒนาหลักสูตรสู่การสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพัฒนาศักยภาพในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล


มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้นำหลักสูตรและองค์ความรู้ของ Alibaba GDT ผนวกเข้ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เช่น หลักสูตร Digital Entrepreneur หลักสูตร Marketing เพื่อส่งเสริมและปรับรูปแบบการสอนสู่การทำธุรกิจแบบ eCommerce ในปี 2564 คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมอบรม Online Train The Trainer หลักสูตร Digital Economy และ Digital Entrepreneurship โดยมีผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว จำนวน 29 คน
ดังนั้น เพื่อขยายความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดตั้งศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center ซึ่งเป็นศูนย์สนับสนุน ช่วยเหลือส่งเสริมนักศึกษาบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจ E-commerce โดยใช้ Digital Technology และจัดทำหลักสูตรอบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course)


กำลังโหลดความคิดเห็น