xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.แจง 5 เดือน ต.ค.64-ก.พ.65 ชี้มูลร่ำรวยผิดปกติ 3 กรณี เสียหาย 151 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลขาฯ ป.ป.ช. แถลง 5 เดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 ชี้มูลร่ำรวยผิดปกติ 3 กรณี เสียหาย 151 ล้าน และมีการชี้มูลปมยื่นบัญชีทรัพย์สินอีก 1 ราย

วันนี้ (30 มี.ค.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินในช่วงเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 ว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้รับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของรายการทรัพย์สินและหนี้สินจำนวน 2,971 บัญชี โดยแยกเป็นสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง 3,536 บัญชี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 22,435 บัญชี และได้ดำเนินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดยติดประกาศที่สำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลางและสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด พร้อมกับเปิดเผยทางเว็บไซต์

นายนิวัติไชย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการชี้มูลความผิดกรณีจงใจยื่นบัญชีบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 1 เรื่อง คือ กรณี นายมโน ชูนุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา โดยได้มีมติส่งให้ศาลที่มีเขตอำนาจวินิจฉัยในปี 2565

ส่วนกรณีความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติมีจำนวน 3 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 151,067,518 บาท ได้แก่ 1. กรณีดาบตำรวจสายัณ อบเชย ผู้บังคับการหมู่กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญกองโยธาธิการ มูลค่าความเสียหาย 97,616,150 บาท โดยคดีดังกล่าวนายดาบสายัณ ในฐานะผู้ควบคุมการก่อสร้างโครงการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น จำนวน 163 หลัง ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถูกกล่าวหาทุจริตรับเงิน จากผู้รับจ้างก่อสร้างจำนวน 91,618,000 บาท โดยมีการโอนหรือยักย้ายถ่ายเทไปยังบัญชีเงินฝากของตนเอง หรือบัญชีเงินฝากของคู่สมรสหลายครั้ง มีการถอนเงินไปซื้อที่ดินจำนวน 10 แปลง ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้และการแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบกับประวัติการรับราชการแล้วมีรายได้และฐานะทางการเงินไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น

2. กรณี นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูมิ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ มีมูลค่าความเสียหาย 52,491,368 บาท จากการตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินที่ไม่พึงวิสัยจะมีได้เมื่อเทียบกับรายได้ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน 52,491,368 บาท โดยไม่สามารถชี้แจงและให้เหตุผลกับ ป.ป.ช.ได้ และ 3. นายปัญญา เขียวธง ตำแหน่งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธง จ.ลำพูน มีมูลค่าความเสียหาย 960,000 บาท จากการตรวจสอบพบการกระทำของนายปัญญา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมา โดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น