xs
xsm
sm
md
lg

“ชาญชัย” พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานศาล ปค.เร่งอำนวยความยุติธรรม อวยพรปีใหม่สู้โควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปธ.ศาลปกครองสูงสุด เผย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลปกครอง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนโดยเร็ว พร้อมส่งสารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช 2565 เป็นกำลังใจสู้โควิด-19

วันนี้ (30 ธ.ค.) นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวถึงการทำงาน ว่า หลังเข้ารับตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ได้เร่งรัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศาลปกครองในหลายด้าน แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด เพื่อให้งานด้านการพิจารณาพิพากษาคดีดำเนินต่อไปได้ ศาลปกครองจึงได้นำระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเดินทางมาที่ศาล และตระหนักดีว่าทุกคนมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรม ไม่ล่าช้า และคู่กรณีพึงได้รับการอำนวยความยุติธรรมโดยรวดเร็ว หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด จึงได้เร่งรัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศาล ซึ่งนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมา 3 เดือน มีคดีที่ได้รับการพิจารณาวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 132 คดี และได้บริหารจัดการคดีในส่วนที่เป็นอำนาจของประธานศาลปกครองสูงสุดให้ได้รับการพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว เพื่อลดปริมาณคดีค้างสะสม พร้อมวางแนวปฏิบัติในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือคดีปกครองที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีเดียวกัน ให้มีแนวคำวินิจฉัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตรวจสอบว่า คดีที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีในทำนองเดียวกัน ควรต้องจ่ายสำนวนคดีให้แก่องค์คณะใด เพื่อลดปัญหาการจ่ายสำนวนคดีประเภทเดียวกันให้แก่องค์คณะหลายองค์คณะ และลดปัญหาความลักลั่นในการวินิจฉัยคดีปกครองที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน พร้อมทั้งพัฒนางานวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

นายชาญชัย ยังขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนคนไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 ขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกลาง ปราศจากอคติ เพื่ออำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่คู่กรณีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนคนไทยทุกท่าน และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลความสุข ความสมปรารถนาแด่ทุกท่าน และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และมีกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปได้ด้วยดี และขอให้ปี 2565 นี้ เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยทุกท่านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อที่จะได้ร่วมกันฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทยให้กลับมาเข้มแข็ง ประชาชนมีรอยยิ้มให้กัน และมีบรรยากาศแห่งความสุขทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ สวัสดีปีใหม่


กำลังโหลดความคิดเห็น