xs
xsm
sm
md
lg

อุทยานเขื่อนศรีฯ ลุยปิดประกาศสั่งเจ้าของบ้านตากอากาศริมห้วยแม่กว้ารื้อถอนภายใน 30 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีฯ ลุยติดประกาศคำสั่งให้เจ้าของบ้านพักตากอากาศมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างริมห้วยบ้านแม่กว้าออกภายใน 30 วัน หลังศาลปกครองกลางยกคำอุทธรณ์ พร้อมสั่งอุทยานแห่งชาติให้รื้อได้

วันนี้ (10 ธ.ค.) นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาดกับนายทุนผู้บุกรุกป่า แล้วยึดคืนพื้นที่กลับมาฟื้นฟูให้เป็นป่าธรรมชาติดังเดิมนั้น

โดยในวันนี้ นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ รายงานให้ทราบว่า ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ นำป้ายไปติดป้ายประกาศบริเวณบ้านพักตากอากาศของนายทุนมูลค่า 1 ล้านบาท ที่สร้างอยู่ในพื้นที่ป่าริมลำห้วยบ้านแม่กว้า ท้องที่หมู่ 1 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อแจ้งเตือนสั่งให้ผู้กระทำผิดหรือบริวาร หรือผู้รับจ้างทำลายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิมออกไปให้พ้นเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันติดประกาศ เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีดำเนินการรื้อถอนได้ ตามคดีหมายเลขดำที่ อส.75/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อส.1/2564

หากผู้กระทำผิดไม่ดำเนินการรื้อถอนภายในระยะเวลากำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการทำลายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมดังกล่าวเสียเอง โดยผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเป็นเงินจำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า สำหรับมูลเหตุแห่งคดีนั้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ส.ค.56 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ออกปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เมื่อไปถึงท้องที่ป่าแม่กว้า หมู่ 1 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ พิกัด 0500765 E 1601195 N พบพื้นที่ถูกบุกรุกยึดถือครอบครอง ใช้พื้นที่สร้างบ้านพักตากอากาศ ลักษณะคล้ายรีสอร์ต

จาการตรวจสอบพบพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นการโอนสิทธิหรือซื้อขาย และยินยอมให้บุคคลอื่นครอบครอง และทำประโยชน์ในพื้นที่ผ่อนผันให้ราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย.2541 และมีการขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุก 14-0-38 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านพักตากอากาศ จำนวน 3 หลัง รวมทั้งมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ อีก จำนวน 4 รายการ

จากนั้นได้นำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ นางอารีรัตน์ เหลืองดอกไม้ ผู้ครอบครองที่ดิน ตาม ปจว. ข้อ 1 ในคดีอาญาที่ 135/2556 ลงวันที่ 17 ส.ค.2556 สำหรับคดีอาญา พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ดังนั้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จึงออกคำสั่งที่ 76/2556 ลงวันที่ 24 ส.ค.56 ให้ผู้กระทำผิดรื้อทำลายสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หรือทำให้สิ่งนั้นกลับสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 30 ก.ย.2556 ตามความมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

ต่อมาผู้กระทำผิดได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในคดีหมายเลขดำที่ ส.1548/2556 ผู้ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนของหัวหน้าอุทยานฯ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อส. 75/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อส.1/2564 แต่ต่อมาศาลปกครองสูงสุด ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และมีคำสั่งให้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ออกไปให้พ้นอุทยานฯ ได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น