xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองไทยร่วมพิธีเปิดคดีปกครองศาลประชาชนสูงสุดประเทศลาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเข้าร่วมพิธีเปิดรับพิจารณาคดีปกครองของคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ศาลปกครองไทย ร่วมพิธีเปิดรับพิจารณาคดีปกครองของคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (22 ธ.ค.) นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเข้าร่วมพิธีเปิดรับพิจารณาคดีปกครองของคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ มายัง อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ โดยผู้เข้าร่วมพิธีฝ่าย สปป.ลาว ประกอบด้วย นางเวียงทอง สีพันดอน ประธานศาลประชาชนสูงสุด นายบุญขวาง ทะวีสัก รองประธานศาลประชาชนสูงสุด นายคูน ผาสุก หัวหน้าคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากรของคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุด ทูตานุทูต รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ รวมกว่า 150 คน

ทั้งนี้ นางเวียงทอง สีพันดอน ประธานศาลประชาชนสูงสุด สปป.ลาว แถลงข่าวการเปิดรับพิจารณาคดีปกครองของคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ซึ่งความสำเร็จส่วนหนึ่งของการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย การศาล และการบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ ศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว และการดำเนินแผนงานโครงการ ระยะเวลา 3 ปี โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศาลปกครองและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวภายหลังเสร็จพิธีแถลงข่าว โดยแสดงความยินดีกับศาลประชาชนสูงสุด สปป.ลาว ที่มีแนวทางและความมุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชนและสังคม ได้จัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว เป็นผลสำเร็จ ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ที่เกิดขึ้นในวันนี้ จึงเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลของทั้งประเทศไทย และ สปป.ลาว ได้ให้ความสำคัญกับหลักนิติรัฐและนิติธรรม และร่วมกันผลักดันให้มีรัฐบัญญัติของประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาวว่าด้วยการดำเนินคดีปกครอง อันถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เกิดแก่ประชาชน

นอกจากนี้ การที่ ศาลปกครองไทยได้เข้าไปมีบทบาทร่วมจัดตั้งคณะศาลปกครอง ในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว เป็นหนึ่งในเวทีการอำนวยความยุติธรรมในระดับภูมิภาค ตามพันธกิจของศาลปกครองในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางการศาลทางวิชาการ และอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ หรือ International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ) ประจำภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย
กำลังโหลดความคิดเห็น