xs
xsm
sm
md
lg

วธ.มอบของขวัญปีใหม่ส่งความสุขแก่คนไทยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญปีใหม่ส่งความสุขแก่คนไทยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศฟรี 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

วันนี้ (21 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ครม.พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมในโครงการ “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” ประกอบด้วย นิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564” กิจกรรมสักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “นบพระนำพร บวรสถานพุทธปฏิมามงคล 2565” การแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และการแสดงโขน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายอิทธิพล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงต่างๆ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐดำเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชนนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการ “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรมทางศาสนาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564” วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 ซึ่งปีนี้ วธ.ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้ วธ.เพื่อมอบแก่วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยส่วนกลางจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและพิธีตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ และจังหวัดตัวแทนแต่ละภาคโดยภาคเหนือ ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี และภาคใต้ ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามความพร้อมและบริบทของแต่ละพื้นที่

พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือวัดไทยและวัดต่างๆ ทั่วโลก จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจากส่วนกลางเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในส่วนภูมิภาคและต่างประเทศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์และช่องทางอื่นๆ อีกทั้งขอให้องค์การศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนา นอกจากนี้ ได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันสวดมนต์ข้ามปีประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์ 10 วัด 10 รัชกาล เลือกวัด บทสวดมนต์และช่วงเวลาสวดมนต์ได้ และกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด 10 รัชกาล
2. กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยจัดงาน “ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงวัฒนธรรม” วันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย กิจกรรมสักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “นบพระนำพร บวรสถานพุทธปฏิมามงคล 2565” อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ 10 องค์ เช่น พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปประทานพร พระไภษัชยคุรุ เป็นต้น มาให้ประชาชนได้กราบสักการะ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 9 มกราคม 2565 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และกิจกรรม“เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต” วันที่ 25- 26 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30-19.30 น. ณ สนามสังคีตศาลา มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงสี่ภาค การแสดงเบิกโรง ชุดปัญจเทพารักษ์หลักเมือง โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามเดินป่าฆ่าตรีปักกัน และชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00-20.00 น. ชมความงดงามของโบราณสถานพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และนำชมนิทรรศการใหม่ในอาคารต่างๆ อาทิ นิทรรศการประวัติศาสตร์โบราณคดี-ไทย นิทรรศการประณีตศิลป์ไทย และชมการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-18.00 น. อีกทั้งเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครฟรี วันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 และเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศฟรี วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า 3. กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ส่งความสุขแบบไทย อาทิ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale,Korat 2021 “เซิ้ง...สิน ถิ่นย่าโม” วันที่ 18 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ณ อ.เมืองนครราชสีมา หอศิลป์พิมานทิพย์ใน อ.ปากช่อง และบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ ได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 14 ครั้งใน 4 ภูมิภาค เช่น ภาคกลาง งานเที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งที่ 27 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7 ทรูไอคอนฮอลล์ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ เช่น งานฤดูหนาว วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ อาทิ งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ วังเก่า-วังใหม่ จ.พัทลุง ในวันที่ 2 เมษายน 2565

ขณะเดียวกัน มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาสังกัด วธ. อาทิ กิจกรรมตลาดศิลปวัฒนธรรมคืนความสุข เช่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตลูกทุ่ง การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ ลานหน้าคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครปฐม กิจกรรมนาฏศิลป์สุพรรณบุรีรวมใจมอบของขวัญปีใหม่คืนความสุขให้ประชาชน ได้แก่ การบรรเลง ขับร้องดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการแสดงเพลงพื้นบ้าน ณ เวทีสุพรรณภิรมย์ อาศรมศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ CPOT ที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดและจัดงานในรูปแบบโรดโชว์ เพื่อจำหน่าย สาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ CPOT ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่ต่างๆ และกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ ออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่ 2565 ในรูปแบบของ e-Card ประชาชนดาวน์โหลดได้ที่ www.ocac.go.th ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป

4. กิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทยสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในงาน “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม” ครั้งที่ 27 วันที่ 23-26 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม มีกิจกรรม เช่น นิทรรศการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของ วธ.จัดกิจกรรมต่างๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น