xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ถกทูตสหราชอาณาจักร ด้านคมนาคม รับการสนับสนุนโครงการเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.คมนาคม ให้เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่ง ได้รับการสนับสนุนโครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (20 ธ.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นายมาร์ค กู้ดดิ้ง (H.E. Mr. Mark Gooding) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างกันด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งแผนงานและนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยมี นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และ นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมการหารือ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า การคมนาคมขนส่งของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการด้านคมนาคมขนส่งต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งภายในประเทศและระหว่างภูมิภาค พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง (Motorway and Railway Master Plan : MR - Map) โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย หรือแลนด์บริดจ์ (Land Bridge ชุมพร - ระนอง) เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและระหว่างภูมิภาค การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติซึ่งเปิดรับการร่วมลงทุนกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการขนส่งทางทะเลของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาระบบรางของประเทศไทยทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป โดยประเทศไทยได้เชิญชวนให้นักลงทุน สหราชอาณาจักรที่สนใจมาร่วมลงทุน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมที่จะน้อมนำนโยบายด้านการผลักดันการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แปรไปสู่การปฏิบัติ
ในการนี้ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมของประเทศไทย และกล่าวถึงนโยบายด้านคมนาคมขนส่งที่ในหลายมิติมีความสอดคล้องกับของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ทั้งด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานทางเลือกใหม่ และการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลักดันให้เกิดระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

ทั้งนี้ ทางเอกอัครราชทูต ได้มีการหารือถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ในการดำเนินนโยบาย Clean Green Initiative (CGI) ซึ่งเป็นครั้งแรกของสหราชอาณาจักรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการของรัฐบาลไทยที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางสหราชอาณาจักรพร้อมสานต่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในภาคคมนาคมขนส่ง โดยทั้งสองฝ่ายมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งด้วยพลังงานสะอาดในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น