xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก รบ.ขอบคุณผู้ประกอบกิจการขนส่ง เข้าใจและตอบรับความพยายามแก้ปัญหาของนายกฯ โดยปรับสูตรไบโอดีเซลเหลือเพียง B7

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล ขอบคุณผู้ประกอบกิจการขนส่ง เข้าใจและตอบรับความพยายามแก้ปัญหาของ “นายกฯ” โดยปรับสูตรไบโอดีเซลเหลือเพียง B7 คุมค่าการตลาด 1.40 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 - 31 มี.ค.65 กองทุนน้ำมันยังคงตรึงราคาขายดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร คาดเดือนหน้าเหลือ 28 

วันนี้ (25 พ.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอบคุณ นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการขนส่ง ที่ตอบรับความพยายามและพอใจการแก้ปัญหาของรัฐบาลตามมติ  กบง. ล่าสุด ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ ในการแก้ไขปัญหา ด้วยการพูดคุยและเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวข้ามสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญดูแลผู้ประกอบการทุกกลุ่ม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สถานการณ์น้ำท่วม รวมทั้งราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงและยังมีแนวโน้มไม่แน่นอน 

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มเติม โดยมีแนวทางดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 ดังนี้
1. ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมมีการผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ ร้อยละ 7 (บี7)
ร้อยละ 10 (บี10) และร้อยละ 20 (บี20) ให้มีสัดส่วนผสมเดียว คือ ร้อยละ 7 (บี7)
2. ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร
3. ให้กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบฯ โดยยังคอยดูแลราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

นายธนกร กล่าวว่า การปรับสูตรน้ำมันในครั้งนี้ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าลดค่าการตลาดดีเซล 1.40 บาท/ลิตร คาดว่า ราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ 28 บาทต่อลิตร ในช่วง 4 เดือนข้างหน้านี้ และยังช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันฯ จาก 4,000 ล้านบาท/เดือน เหลือ 3,886 ล้านบาท/เดือน ประหยัดเงินกองทุนได้ 106 ล้านบาทต่อเดือนด้วย มาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบให้ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป และใช้เงินกองทุนน้ำมันฯอย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภคโดยตรง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามราคาน้ำมันตลาดโลกอย่างใกล้ชิด รวมทั้งหาจะแนวทางเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่อการดำรงชีพและค่าครองชีพประชาชนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น