xs
xsm
sm
md
lg

กต.แจงยิบปมรับบริจาคโมเดอร์นา ค่าใช้จ่ายสูง รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จะเอา 2 ใน 3 ไปขายชดเชย ย้ำชัด รบ.โปแลนด์ ไม่เคยแจ้งจะให้ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กต.แจงปมรับบริจาควัคซีน “โมเดอร์นา” 1.5 ล้านโดส จากโปแลนด์ เผย รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จะเอา 2 ใน 3 ให้เอกชนที่เป็นหุ้นส่วนนำไปจำหน่ายเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งผิดเงื่อนไขห้ามนำวัคซีนไปขายต่อ เผย รัฐบาลโปแลนด์ไม่เคยแจ้งบริจาคให้กับไทย

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริจาควัคซีนจากโปแลนด์ ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ว่า ตามที่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊กโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ฯ ได้ลงข้อความพาดพิงถึงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ จำนวน 1.5 ล้านโดส โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ ออกจดหมายยืนยันว่า รัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีนดังกล่าว เนื่องจากหน่วยงานผู้บริจาคประสงค์ให้รัฐบาลไทย โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาล แจ้งเจตนาจะรับบริจาค แต่กระทรวงการต่างประเทศ ไม่ออกหนังสือดังกล่าวให้ ทำให้การบริจาควัคซีนดังกล่าวต้องยกเลิกไปนั้น

กระทรวงการต่างประเทศ ขอชี้แจงดังนี้ ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งกระทรวงการต่างประเทศ ว่า ในการรับบริจาควัคซีนจากโปแลนด์ครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจะรับวัคซีนจำนวน 1 ใน 3 ของวัคซีนที่ได้รับบริจาคไว้เอง เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะมอบวัคซีนที่ได้รับบริจาคมาอีก 2 ใน 3 ให้เอกชนที่เป็นหุ้นส่วน เพื่อนำไปจำหน่ายให้ผู้สนใจ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศได้หารือกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์แล้ว ได้รับแจ้งว่า ไม่อนุญาตให้นำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขาย และฝ่ายไทยต้องได้รับ market authorization จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาด้วย ซึ่งทั้งสองประเด็นเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของการบริจาควัคซีนและเวชภัณฑ์ระหว่างประเทศ และไม่สามารถเจรจาต่อรองเป็นอื่นได้ นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทวัคซีนได้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศในลักษณะเดียวกันว่า จะต้องไม่มีการนำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขาย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาลโปแลนด์ ไม่เคยยืนยันว่า รัฐบาลโปแลนด์ยินดีบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ฝ่ายไทย

โดยที่เป็นที่ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำวัคซีนที่ได้รับบริจาคส่วนหนึ่งให้เอกชนหุ้นส่วนไปขาย และไม่มีหลักฐานใดๆ ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับ market authorization จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย จึงไม่อยู่ในสถานะที่จะมีหนังสือยืนยันว่ารัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีนดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโปแลนด์ และความน่าเชื่อถือของประเทศไทย เมื่อหุ้นส่วนเอกชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขาย ทั้งยังอาจทำให้บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายวัคซีนฟ้องร้องรัฐบาลไทยในภายหลัง การพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศเป็นไปโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก

กระทรวงการต่างประเทศไม่เคยปิดกั้นความพยายามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหุ้นส่วนเอกชนที่จะขอรับบริจาควัคซีนจากโปแลนด์หรือประเทศใด และในกรณีนี้ได้แนะนำด้วยว่า ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หารือโดยตรงกับหน่วยงานที่ประสงค์บริจาคต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ยินดีสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากต้องการรับบริจาควัคซีนจากมิตรประเทศในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น