xs
xsm
sm
md
lg

“อนุชา” สั่ง พศ.ดูแลพระในพื้นที่ 3 จชต.ห่วงโควิดระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รมต.อนุชา สั่งการ พศ. เร่งดูแลพระที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 3 จชต. ห่วงโควิดระบาด กำชับเรื่องการทำบุญต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (25 ต.ค.) เวลา 08.00 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะพระสังฆาธิการ นำโดยพระพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา และผู้นำเครือข่ายพุทธศาสนิกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ประกอบด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี พลเรือตรี  สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (VDO Conference)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจำชาติ และเป็นเสาหลักสำคัญของชาติไทยและคนไทยทั้งประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราคนไทยควรทำนุบำรุงศาสนา จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลกระทบระยะยาวและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยได้สั่งการให้ พศ. เร่งติดตามและดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ทั้งเรื่องของการบูรณะวัด และการประสานงานอำนวยความสะดวกคณะสงฆ์ พร้อมกำชับเรื่องการทำบุญที่วัดต่างๆ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งการใส่บาตร การสวดมนต์ รวมถึงโรงทานต่างๆ จะต้องมีการแยก หรือมีการกำหนดจำนวนคน และต้องมีการกำหนดวิธีการในการทำบุญต่างๆ ให้เหมาะสม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดในอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกคน ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานทั้งภาคประชาชน และประชาสังคม ธุรกิจเอกชนต่างๆ ช่วยกันหามาตรการป้องกันของตัวเอง ตามมาตรการ Thailand Prevention ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้

สำหรับการเข้าหารือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แกนนำเครือข่ายชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะจะได้เข้าพบและหารือบุคคลสำคัญ อาทิ การเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อหารือแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากการเกิดเหตุการความไม่สงบในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลต่อความยากลำบากในการดำรงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่


กำลังโหลดความคิดเห็น