xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ติดตามความคืบหน้าขยายเส้นทาง อนุญาตให้รถวิ่งได้ 120 กม./ชม. ขณะที่ 1 ก.ย.ขยายเปิดอีก 6 เส้นทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (5 ส.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามผลการเปิดใช้เส้นทางที่อนุญาตให้รถวิ่งได้ 120 กม./ชม. และ ความคืบหน้าการขยายเส้นทางที่จะเปิดใช้ในระยะถัดไป ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง คณะผู้บริหารกรมทางหลวง และ กองบังคับตำรวจทางหลวง เข้าร่วมประชุม โดย กรมทางหลวงทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กรมทางหลวง ได้นำเสนอผลการใช้งานของประชาชนในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วง บางปะอิน-อ่างทอง ที่ได้เปิดใช้ไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งผู้ขับขี่ได้มีการใช้ความเร็วตามความเร็วจำกัด ในแต่ละช่องทางดีขึ้น โดยตรวจสอบจากสัดส่วนยานพาหนะที่วิ่งด้วยความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดในแต่ละช่องทาง พบว่า มีการฝ่าฝืนการใช้ความเร็วในแต่ละช่องจราจรลดลง เทียบกับก่อนการบังคับใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้รายงานว่า ในช่วงเส้นทางดังกล่าวมีการบังคับใช้กฎหมายและมีการออกใบสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในการประชุมได้มีการกำหนดแผนที่จะเปิดเส้นทางที่อนุญาตให้ประชาชนผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. ในช่องทางขวาสุด เพิ่มเติมอีก โดยมีเส้นทางตามแผนรวมระยะทางทั้งสิ้น 246 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะที่ 2 จะเปิดให้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 6 สายทาง ประกอบด้วย 1) ทล. 1 (สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์) กม. 35+000-กม. 45+000 จ.ปทุมธานี ระยะทาง 10 กิโลเมตร 2) ทล. 1 (หางน้ำหนองแขม-วังไผ่) กม. 306+640 - กม. 330+600 จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 23.96 กิโลเมตร 3) ทล. 2 (บ่อทอง - มอจะบก) กม. 74+500 - กม. 88+000 จ.นครราชสีมา ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร 4) ทล. 32 (อ่างทอง-โพนางดำออก) กม. 50+000-กม. 111+473 จ.อ่างทอง, จ.สิงห์บุรี ระยะทาง 61.473 กิโลเมตร 5) ทล. 34 (บางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) กม. 1+500-กม. 15+000 จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร 6) ทล. 304 (คลองหลวงแพ่ง-ฉะเชิงเทรา) กม. 53+300-กม. 63+000 จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 9.7 กิโลเมตร

ระยะที่ 3 จะเปิดให้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย 1) ทล. 4 (เขาวัง-สระพระ) กม. 160+000-กม.167+000 จ.เพชรบุรี ระยะทาง 7 กิโลเมตร 2) ทล. 4 (เขาวัง-สระพระ) กม. 172+000-กม.183+500 จ.เพชรบุรี ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร 3) ทล. 9 (บางแค-คลองมหาสวัสดิ์) กม. 23+000-กม. 31+872 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 8.872 กิโลเมตร 4) ทล. 35 (นาโคก-แพรกหนามแดง) กม. 56+000-กม. 80+600 จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 24.6 กิโลเมตร 5) ทล. 219 (สตึก-หัวถนน) กม. 108+500-กม. 122+000 จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร

ระยะที่ 4 จะเปิดให้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จำนวน 3 สายทาง ประกอบด้วย 1) ทล. 1 (หนองแค-สวนพฤกษาศาสตร์พุแค) กม. 79+000-กม. 105+000 จ.สระบุรี ระยะทาง 26 กิโลเมตร 2) ทล. 347 (เทคโนโลยีปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย) กม. 1+000-กม. 11+000 จ.ปทุมธานี ระยะทาง 10 กิโลเมตร 3)ทล. 219 (สตึก-หัวถนน) กม. 122+000-กม. 134+500 จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร

โดยที่ในเส้นทางที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน ระหว่างกรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวง ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
ที่กระทรวงคมนาคม ซึ่ง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กรมทางหลวงประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งในมิติของเส้นทางที่จะดำเนินการ และวันที่ ที่ประชาชนจะสามารถใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. ได้ตามกฎกระทรวง และ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง และ ถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับ
ความปลอดภัยบนทางหลวงสายหลัก จำนวน 47 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางในภาคเหนือ 9 เส้นทาง ระยะทาง 186 กิโลเมตร เส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 เส้นทาง ระยะทาง 96 กิโลเมตร เส้นทางในภาคกลาง 15 เส้นทาง ระยะทาง 288 กิโลเมตร เส้นทางในภาคตะวันออก 9 เส้นทาง ระยะทาง 177 กิโลเมตร และเส้นทางในภาคใต้ 7 เส้นทาง ระยะทาง 116 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 863 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต สะพานกลับรถหรือทางลอดกลับรถ สะพานคนเดินข้าม พร้อมทั้งปรับปรุงกายภาพ เส้นทางให้ปลอดภัย สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. โดยได้กำชับให้กรมทางหลวงเตรียมการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...