xs
xsm
sm
md
lg

‘ศักดิ์สยาม’ ขยายสปีด 120 กม./ชม.อีก 246 กม. เริ่ม 1 ก.ย. “มิตรภาพ, พหลโยธิน, บางนา, บางปะอิน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” ปลื้มสปีด 120 กม./ชม.ลดฝ่าฝืนกฎหมาย ขยายอีก 14 สาย รวม 246 กม. เฟส 2 เริ่ม 1 ก.ย.นี้ ถ.พหลโยธินจากสนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์ 23 กม. ถ.มิตรภาพจากบ่อทอง-มอจะบก สายบางปะอิน จากอ่างทอง-โพนางดำออก 61 กม. สายบางนาและฉะเชิงเทรา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 4 ส.ค.ได้ประชุมติดตามผลการเปิดใช้เส้นทางที่อนุญาตให้รถวิ่งได้ 120 กม./ชม. และความคืบหน้าการขยายเส้นทางที่จะเปิดใช้ในระยะถัดไปผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้นำเสนอผลการเปิดใช้งานในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน-อ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 ซึ่งผู้ขับขี่ได้มีการใช้ความเร็วตามความเร็วจำกัดในแต่ละช่องทางดีขึ้น โดยตรวจสอบจากสัดส่วนยานพาหนะที่วิ่งด้วยความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดในแต่ละช่องทาง พบว่ามีการฝ่าฝืนการใช้ความเร็วในแต่ละช่องจราจรลดลง เทียบกับก่อนการบังคับใช้ความเร็ว 120 กม./ชม.

ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้รายงานว่า ในช่วงเส้นทางดังกล่าวมีการบังคับใช้กฎหมายและมีการออกใบสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนที่จะเปิดเส้นทางที่อนุญาตให้ประชาชนผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กม./ชม.ในช่องทางขวาสุดเพิ่มเติมอีก โดยมีเส้นทางตามแผนรวมระยะทางทั้งสิ้น 246 กม.

โดยในระยะที่ 2 จะเปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป จำนวน 6 สายทาง ประกอบด้วย

1. ทล.1 (สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์) กม.35+000-กม.45+000 จ.ปทุมธานี ระยะทาง 10 กม.

2. ทล.1 (หางน้ำหนองแขม-วังไผ่) กม.306+640-กม.330+600 จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 23.96 กม.

3. ทล.2 (บ่อทอง-มอจะบก) กม.74+500-กม.88+000 จ.นครราชสีมา ระยะทาง 13.5 กม.

4. ทล.32 (อ่างทอง-โพนางดำออก) กม.50+000-กม.111+473 จ.อ่างทอง, จ.สิงห์บุรี ระยะทาง 61.473 กม.

5. ทล.34 (บางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) กม.1+500-กม.15+000 จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 13.5 กม.

6. ทล.304 (คลองหลวงแพ่ง-ฉะเชิงเทรา) กม.53+300-กม. 63+000 จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 9.7 กม.

ระยะที่ 3 จะเปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย

1. ทล.4 (เขาวัง-สระพระ) กม.160+000-กม.167+000 จ.เพชรบุรี ระยะทาง 7 กม.

2. ทล.4 (เขาวัง-สระพระ) กม.172+000-กม.183+500 จ.เพชรบุรี ระยะทาง 11.5 กม.

3. ทล.9 (บางแค-คลองมหาสวัสดิ์) กม.23+000-กม.31+872 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 8.872 กม.

4. ทล.35 (นาโคก-แพรกหนามแดง) กม.56+000-กม.80+600 จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 24.6 กม.

5. ทล.219 (สตึก-หัวถนน) กม.108+500-กม.122+000 จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 13.5 กม.

ระยะที่ 4 จะเปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป จำนวน 3 สายทาง ประกอบด้วย

1. ทล.1 (หนองแค-สวนพฤกษาศาสตร์พุแค) กม.79+000-กม.105+000 จ.สระบุรี ระยะทาง 26 กม.

2. ทล.347 (เทคโนโลยีปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย) กม.1+000-กม.11+000 จ.ปทุมธานี ระยะทาง 10 กม.

3. ทล.219 (สตึก-หัวถนน) กม.122+000-กม.134+500 จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12.5 กม.

โดยในเส้นทางที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับกรมทางหลวงภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่กระทรวงคมนาคม ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กรมทางหลวงประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งในมิติของเส้นทางที่จะดำเนินการ และวันที่ที่ประชาชนจะสามารถใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม.ได้ตามกฎกระทรวง และประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง และถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยามได้ติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับความปลอดภัยบนทางหลวงสายหลัก จำนวน 47 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางในภาคเหนือ 9 เส้นทาง ระยะทาง 186 กิโลเมตร เส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 เส้นทาง ระยะทาง 96 กิโลเมตร เส้นทางในภาคกลาง 15 เส้นทาง ระยะทาง 288 กิโลเมตร เส้นทางในภาคตะวันออก 9 เส้นทาง ระยะทาง 177 กิโลเมตร และเส้นทางในภาคใต้ 7 เส้นทาง ระยะทาง 116 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 863 กิโลเมตร

ซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต สะพานกลับรถหรือทางลอดกลับรถ สะพานคนเดินข้าม พร้อมทั้งปรับปรุงกายภาพเส้นทางให้ปลอดภัย สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. โดยได้กำชับให้กรมทางหลวงเตรียมการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อไปนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กำลังโหลดความคิดเห็น