xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทสส.สั่งตั้ง 147 จุดตรวจ 10 จว.ของดออกนอกบ้าน-ข้าม จว. WFH เต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (แฟ้มภาพ)
หัวหน้า ศปม. สั่งตั้งจุดตรวจ 147 จุด ใน 10 จว. วอน ปชช. งดออกนอกเคหสถาน-เลี่ยงเดินทางข้ามจังหวัด ทำงานที่บ้านเต็มรูปแบบ สกัดโควิดระบาด

วันนี้ (11 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนดฉบับที่ 17 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 9/2564 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป โดยยกระดับมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้าย การเดินทางของบุคคล ลดการรวมกลุ่มของบุคคล เพื่อลดการติดต่อสัมผัสกัน อันเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่เชื้อโรค ควบคู่กับการเร่งรัดมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และการเยียวยา

ทั้งนี้ ศปม. ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการใช้มาตรการบังคับต่างๆ ซึ่งจะมีความเข้มข้นตามระดับพื้นที่ควบคุม โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยจะมีการดำเนินมาตรการดังนี้ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดสายตรวจในการลาดตระเวนเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติ การเดินทางข้ามพื้นที่อย่างเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต จำนวน 88 จุดปริมณฑล 20 จุด และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 39 จุด รวมทั้งสิ้น 187 จุด ซึ่งจุดตรวจเหล่านี้จะตั้งระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.ในแต่ละวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจังหวัด

“อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหสถานและเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด หากไม่มีความจำเป็น รวมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามที่ภาครัฐกำหนดโดยเคร่งครัดงดการออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดปฏิบัติงานที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบร่วมกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ มีวินัยในการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค” พล.อ.เฉลิมพล กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...