xs
xsm
sm
md
lg

ถกพรุ่งนี้ “กนช.” หาแหล่งเงินกู้ แก้นํ้าท่วมเมืองพัทยา ระยะแรก 4.2 พันล้าน เฉพาะ “วางท่อระบายน้ำในทะเล” 1 พัน กม. 1.5 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จับตา “กนช.” ถกพรุ่งนี้ ไฟเขียวแหล่งเงินกู้ ผุดแผนนํ้าท่วม-ระบายนํ้าชุมชนเมืองพัทยา ระยะแรก วงเงินก่อสร้างกว่า 4,233 ล้านบาท หลังอนุกรรมการฯ สั่ง “โยธาธิการ” เจ้าของโครงการ ถกสภาพัฒน์-เมืองพัทยา อาจใช้เงินสะสม “พัทยา” บางส่วน พบเป็นงานก่อสร้าง “อุโมงค์ระบายนํ้า” อย่างน้อย 4 แห่ง พ่วงอาคารรับน้ำริมทางรถไฟ พบเฉพาะแผน “วางท่อระบายน้ำในทะเล” ความยาว 1 พันกิโลเมตร วงเงินก่อสร้างรวม 1,500 ล้านบาท

วันนี้ (27 มิ.ย. 64 ) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เช้าวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย.) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีวาระที่น่าจับตามอง ได้แก่ การนำเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ภายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการและ คณะทำงานกลั่นกรองขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ "โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า หลักเพื่อบรรเทาปัญหานํ้าท่วมชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ 1 ซึ่งอยู่ในแผนขอรับจัดสรรแหล่งเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้)

“โครงการนี้ อยู่ภายใต้แผนหลักการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมและการระบายนํ้าพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยดำเนินการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำถนนพัทยาใต้-ถนนสุขุมวิท-ถนนเขาตาโล โดยเตรียมเสนอขอกู้เงินนอกงบประมาณ วงเงินรวม 4,233 ล้านบาท”

มีองค์ประกอบและรายละเอียดของงานประกอบด้วย

งานช่วงที่ 1 วงเงินค่าก่อสร้างรวม 840 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งานก่อสร้างอาคารรับน้ำริมทางรถไฟ T06 จำนวน 1 แห่ง 2. งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้า T06 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.30 ม. (อุโมงค์ T06 แนวถนนสุขุมวิท - ซอยสุขุมวิท พัทยา 69 รวมปล่องอุโมงค์ 4 ปล่อง บ่อพักเชื่อมท่อ 1 แห่ง) ความยาว 1,393.8 ม.

3. งานก่อสร้างอาคารรับนํ้าริมทางรถไฟ T03 จำนวน 1 แห่ง และ 4.งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้า T03 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.60 ม. (อุโมงค์ T06 แนวถนนพัทยาใต้-ถนนสุขุมวิทพัทยา-ถนนเขาตาโล รวมปล่องอุโมงค์ 1 ปล่อง) ความยาว 1,644.4 ม.

งานช่วงที่ 2 วงเงินค่าก่อสร้างรวม 829 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายนี้า T03 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.20 ม. (อุโมงค์ T03 แนวถนนพัทยาใต้-ถนนสุขุมวิท พัทยา รวมปล่องอุโมงค์ 3 ปล่อง) ความยาว 1,669.9 ม.

งานช่วงที่ 3 วงเงินค่าก่อสร้างรวม 981 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้า T03 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.70 ม. (อุโมงค์ T03 แนวถนนพัทยาใต้ ช่วงริมทะเล - ถนนเกษมสุวรรณ รวมปล่องอุโมงค์ 5 ปล่อง บ่อพักเชื่อมท่อ 1 แห่ง) ความยาว 1,118.9 ม.

2. งานก่อสร้างอาคารระบายนํ้าริมชายหาด T03 จำนวน 1 แห่ง

งานช่วงที่ 4 วงเงินค่าก่อสร้างรวม 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งานวางท่อระบายน้ำในทะเล (ขนาด 3x HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.50 ม. พร้อมหัวกระจายน้ำและอุปกรณ์) ความยาว 1,000 ม.

2. โดยเมื่อโครงการก่อสร้างแล้ว จะแก้ไขปัญหานำท่วมบริเวณพัทยาใต้ โดยมีระบบการระบายน้ำหลักทีามีประสิทธิภาพ รองรับน้ำฝนได้ที่ 80 มม./ซม. ครอบคลุมพื้นที่ 14.39 ตร.กม.

ผู้ได้รับประโยชน์ 38,740 ครัวเรือน และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ 600 ล้านบาท/ปี ซึ่งจะมีผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 10.47 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 1.278

เมื่อต้นเดือน คณะอนุกรรมการฯพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ มอบหมายให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง และเมืองพัทยา เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากมีพื้นที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ และประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับการขออนุญาตการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและด้านการถ่ายโอนทรัพย์สินเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

“เร่งหารือในรายละเอียดของโครงการอย่างรอบด้านและการจัดสรรงบประมาณส่วนท้องถิ่นบางส่วน ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในอนาคต”

สำหรับ “ระบบป้องกันน่าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” ตามแผนดำเนินการออกแบบให้รองรับน้ำฝนได้ 128 มม.ต่อวัน แบ่งพื้นที่ย่อยเป็น 3 กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย, ออกแบบโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าของระบบเดิม ก่อสร้างท่อระบายนํ้าขนาดใหญ่เพิ่ม และระบายผ่านคลองธรรมชาติ ดำเนินการก่อนระยะ 10 ปี วงเงิน 17,885 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

“กลุ่มที่ 1 ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ความยาวรวม 31.37 กม. วงเงิน 3,721 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 ความยาวรวม 9.94 กม. วงเงิน 1,735 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 ความยาวรวม 15.08 กม. วงเงิน 5,383 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 ความยาวรวม 9.43 กม. วงเงิน 4,126 ล้านบาท กลุ่มที่ 5 ความยาวรวม 10.82 กม. วงเงิน 2,918 ล้านบาท”


กำลังโหลดความคิดเห็น