xs
xsm
sm
md
lg

ไม่รอด! “สรศักดิ์” อ่วม ผลสืบสวนชี้ชัดคุกคามทางเพศข้าราชการสาวผิดวินัยร้ายแรง มีโทษไล่ออก-ปลดออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สรศักดิ์” อ่วม ผลสืบสวนชี้ชัดคุกคามทางเพศข้าราชการสาวผิดวินัยร้ายแรง มีโทษไล่ออก-ปลดออก จ่อยื่น ศปคพ. คุ้มครองสิทธิ ขรก.สาว เผยอดีตเลขาสภาฯ ยังต้องฝ่าวิบากกรรมอีกหลายเรื่อง

วันนี้ (19 มิย.) นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 31 พ.ค.64 แจ้งว่าจากการที่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอทราบข้อเท็จจริงผลการสืบสวนกรณีนายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทำผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศข้าราชการสาวซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2564 นั้น บัดนี้ผลการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว เห็นว่ามีมูลควรกล่าวหานายสรศักดิ์ ว่าได้กระทำผิดวินัยร้ายแรง และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 ม.72 วรรค 1 ระบุว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

นายสรศักดิ์ เพียรเวช  (แฟ้มภาพ)
นายวัชระ ได้ขอบคุณนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่ 39/2562 ลงนามโดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาสรุปว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นทำการคุกคามทางเพศข้าราชการสาวผู้ใต้บังคับบัญชาจริงและทำรายงานสรุปเสนอนายชวน หลีกภัย เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายสรศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันนายสรศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ซึ่งเคยทำหนังสือคัดค้านถึงความไม่เหมาะสมไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา และในสัปดาห์หน้าจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ช่วยคุ้มครองสิทธิของข้าราชการหญิงผู้เสียหายรายนี้ต่อไป

แฟ้มภาพ - นายวัชระ เพชรทอง แถลงข่าวเมื่อ 25 พ.ย.62 ขอให้มีคำสั่งดำเนินการพักราชการนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นไว้ก่อน
นอกจากเรื่องคุกคามทางเพศนี้แล้ว นายสรศักดิ์ ยังถูกร้องเรียนเรื่องเบิกค่ารถยนต์ประจำตำแหน่งแล้วใช้รถยนต์ราชการตลอด 4 ปี และเป็นผู้อนุมัติให้บริษัทผู้รับเหมาสร้างสภาฯ แห่งใหม่ขยายเวลาก่อสร้างจากเดิม 900 วัน ขยายออกไปถึง 4 ครั้ง รวม 1,864 วันซึ่งเป็นการขัดมติคณะรัฐมนตรี ทั้ง 2 เรื่องค้างอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำหรับนายสรศักดิ์ เพียรเวช ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ในยุคนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น