xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.ผ่อนคลายถ่ายละครหนัง ผู้ประกาศไม่ต้องใส่มาสก์ เลิกกักตัวฟรีบินกลับจากนอก ลูกเรือบินไทยกักตัวที่พัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


.
โฆษก ศบค. เผย ผ่อนคลายถ่ายละคร หนังต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ไม่เกิน 50 คน ผู้ประกาศไม่ต้องสวมมาสก์ เว้นระยะ 2 ม.เริ่ม 21 มิ.ย. เห็นชอบลูกเรือการบินไทย กักตัวที่พัก 14 วันแทนกักกัน ยกเลิกจ่ายค่ากักตัวคนไทยบินกลับจาก ตปท. คงตรวจโควิดฟรี

วันนี้ (18 มิ.ย.) เวลา 12.30 น. ที่มำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวิดีทัศน์โดยช่วงเวลาก่อนทำการถ่ายทำรายการ จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ถ่ายทำโดยปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละระดับเขตพื้นที่การแพร่ระบาด มีมาตรการคัดกรอง การซักประวัติ การจัดไทม์ไลน์ก่อนวันเข้าร่วมถ่ายทำไม่น้อยกว่า 7 วัน และควรมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี RT-PCR ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ส่วนแนวปฏิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ จำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติทั้งหมดไม่เกิน 50 คน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมรายการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยให้ยกเว้นเฉพาะรายการละคร นักแสดงที่เข้าฉาก รายการประกวดร้องเพลง เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดที่มีการจัดพื้นที่ไว้เฉพาะ รายการเกมโชว์ เฉพาะผู้ร่วมรายการสามารถถอดหน้ากากได้คราวละ 1 คน และผู้ประกาศข่าวจะต้องจัดให้มีฉากกั้น และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หรือตามความเหมาะสม กรณีในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมรายการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกกรณี

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ขณะที่ช่วงระหว่างการถ่ายทำรายการจะต้องไม่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัวการต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศ ระบบดูดอากาศและระบบฟอกอากาศ รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์เฉพาะบุคคลแยกกัน เช่น ไมโครโฟน เครื่องแต่งกาย และเครื่องแต่งหน้า รวมถึงจัดให้มีการทำไทม์ไลน์ ตลอดระยะเวลาการถ่ายทำและหลังการถ่ายทำเสร็จไม่น้อยกว่า 14 วัน ส่วนระหว่างช่วงเวลาพักการถ่ายทำรายการการรับประทานอาหารให้นั่งเดี่ยวเว้นระยะ 2 เมตร และจัดอาหารไว้เป็นชุดเฉพาะตัวบุคคล ส่วนมาตรการหลังการถ่ายทำ ให้ติดตามและรายงานของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีการติดเชื้อ เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องท้ังหมดโดยละเอียด ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป

นพ.ทวีศิลป์ ยังแถลงว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบแนวทางการดำเนินการของสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด เริ่มวันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป โดยการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางอากาศ รัฐจะสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการตรวจเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้มีสัญชาติไทย และผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) สถานที่กักกันในรูปแบบองค์กร (OQ) ใช้รองรับคนไทย ส่วนกรณีแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงแรงงานกำหนด ขณะที่กรณีผู้มีสัญชาติไทยที่ประสบปัญหาตกทุกได้ยากในต่างประเทศและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ (กรณีกลุ่มเปราะบาง) ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบก โดยให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐ (OQ) เนื่องจากจำนวนผู้เดินทางเข้ามามีไม่มากอีกทั้งการกำหนดให้เข้ารับการกักตัวในสถานที่ดังกล่าวรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อจะช่วยลดปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเสี่ยงเป็นพาหะของโรค โควิด-19 ส่วนการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำ ให้ผู้มีสัญชาติไทยกักตัวในสถานที่กักกันทางเลือก โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวเอง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค.ยังเห็นชอบ การปรับวิธีการปรับตัวเมื่อได้รับวัคซีนครบแล้ว สำหรับลูกเรือของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 โดสแล้ว และเริ่มมีการเปิดเส้นทางการบินที่ต้องใช้เวลานานและมีการพักค้างเกิน 12 ชั่วโมง รวมถึงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกักตัวและผู้โดยสารในเครื่องได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 แล้ว ภายใน 72 ชั่วโมง โดยกรณีไม่ได้ลงจากเครื่องบิน หรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เดิมให้เข้ารับการกักกันอาจเป็นที่พำนักของผู้เดินทางหรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควรขอปรับวิธีการกักตัวเป็น ให้มีการควบคุมไว้สังเกตอาการ โดยสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการคุมไว้สังเกตเป็นที่พำนักของผู้เดินทาง

ส่วนกรณีลงจากเครื่องบินเกิน 12 ชั่วโมง และผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ขอปรับวิธีกักตัว เป็นที่พำนักของผู้เดินทางหรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร แต่ยังคงต้องกักตัว 14 วัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...