xs
xsm
sm
md
lg

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ OUT แล้ว! กรมการปกครองทุ่มกว่า 50 ล้าน จัดระบบประชุม ปจ.-นายอำเภอ ผ่านอินเทอร์เน็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ OUT แล้ว! “กรมการปกครอง” ทุ่มกว่า 50 ล้าน ซื้อระบบประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต แจกฝ่ายปกครองจังหวัด-อำเภอ กว่า 1 พันชุด พบเมื่อปีงบฯ 61 มหาดไทยเพิ่งทุ่ม 204 ล้าน ปรับปรุง/พัฒนาระบบประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ลงศาลกลางจังหวัดทั่วประเทศ หลังไม่ได้อัปเดตมากว่า 10 ปี

วันนี้ (19 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการปกครองเปิดรายชื่อบริษัท เอ็มไอบี จำกัด เป็นผู้ชนะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 961 ชุด ประจำที่ทำการปกครองทุกระดับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิดดิ้ง) ราคา 46,990,000 บาท น้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 48,049,955.31 บาท

ขณะที่ TOR โครงการนี้ระบุว่า เพื่อเป็นการสื่อสารตามอำนาจกับนายอำเภอตามขอบข่ายที่เหมาะสม รองรับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งภาพ เสียง รวมถึงข้อมูลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค แม้กรมการปกครองจะมีการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ VCS ที่สื่อสารสองทางอยู่แล้ว

“แต่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งนายอำเภอ และจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง มีขนาดเล็กเหมาะสมกับประชุมแบบรายบุคคลเท่านั้น ดังนั้น เพื่อสามารถประชุมร่วมกับที่ทำการปกครองระดับอำเภอ หรือกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประชุมนอกสถานที่ จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องใช้งบระมาณเกือบ 50 ล้านบาท จัดหา โดยสนับสนุนที่ทำการปกครองจังหวัด 76 ชุด ที่ทำการปกครองอำเภอ 878 ชุด และส่วนกลาง ประจำกองสำนัก 7 ชุด”

เมื่อปีงบประมาณ 2561 สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประกวดราคาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบประชุมวิดีโอทางไกล (video conference System) ด้วยวงเงิน 204,447,700 บาท โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากกระทรวงมหาดไทยใช้ระบบประชุมวิดีโอทางไกลมามากว่า 10 ปี โดยล่าสุดเมื่อปีงบประมาณ 2556 ตั้งบประมาณ 9 ล้านบาท เพื่อใช้งบในการว่าจ้างบริษัทเทเลคอม แห่งหนึ่งทำการซ่อมแซม

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งราคากลางทั้งโครงการทั้งสิ้น 226,080,862 บาท มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าของโครงการ และการจัดซื้อจัดครั้งนั้นใช้งบประมาณรายจ่าย ปี 2556-2558


กำลังโหลดความคิดเห็น