xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.เผยหัวหน้ากลุ่มงานเดินรถอู่บรมราชชนนีติดโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า ได้ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ขสมก. กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ขสมก. ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 เม.ย.64 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 6 (อู่บรมราชชนนี) เพศชาย อายุ 59 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย.64 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า หัวหน้างานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงได้จัดส่งรถพยาบาลไปรับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 ขสมก. ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 1.ขสมก. ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม 2.หัวหน้างานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง โดยไทม์ไลน์ของหัวหน้างานผู้ติดเชื้อฯ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.00 น.

วันที่ 3-4 เม.ย.64 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน, วันที่ 5 เม.ย.64  เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น. โดยได้มีการรับประทานอาหารร่วมกับน้องชาย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ

วันที่ 6 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี  ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. ได้นั่งรถยนต์ของสายตรวจ ขสมก. ไปตรวจเส้นทางเดินรถบริเวณท้องสนามหลวง และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 7-8 เม.ย.64 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 9 เม.ย.64 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. คนขับรถได้ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งไปส่งที่วัดไร่ขิง เพื่อร่วมพิธีเปิดงานประจำปีวัดไร่ขิง และลูกสาวผู้ติดเชื้อได้ขับรถยนต์ส่วนตัวมารับกลับบ้าน ในเวลา 18.00 น.

วันที่ 10 เม.ย.64  เวลา 10.00 น. ไปดูโครงการบ้านที่ อ.เมือง จ.นครปฐม ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 น. ไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวข้าวหอม จ.นครปฐม และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 11-13 เม.ย.64 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 14 เม.ย.64  เวลา 07.00 น. เดินทางไปที่โรงพยาบาลสามพรานด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 09.00 น.

วันที่ 15 เม.ย.64  เวลา 11.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามพรานว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม   

3.ผู้ติดเชื้อเป็นหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด นอกจากนี้ ขสมก. ได้พักการใช้งานรถยนต์ประจำตำแหน่งของหัวหน้างานผู้ติดเชื้อฯ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการ และ 4.ขสมก. ได้มีการตรวจสอบ พบว่ามีพนักงานสัมผัสผู้ติดเชื้อ จำนวน 10 คน จึงให้พนักงานดังกล่าว หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป