xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” มาเอง เชิญชวนผู้ประกอบการกัญชา-กัญชง รับคำปรึกษาเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าวางแผนธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายผลักดันให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์กำกับทิศทางการขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสมดุลของอุปสงค์และอุปทานทางการตลาดจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของกัญชาและกัญชง โดยสิ่งที่เร่งดำเนินการในขณะนี้ คือ การสร้างความเข้าใจของสังคมต่อพืชกัญชา และกัญชง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ให้เข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจ ข้อกฎหมายและการสนับสนุนของภาครัฐ จึงกำหนดจัดงาน “ก้าวต่อไป กัญชา กัญชง สู่พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-14.00 น. ณ โถงอาคาร 3 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (17 ก.พ.) ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวว่า ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลและรับปรึกษาการประกอบธุรกิจจากกัญชาและกัญชง เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาร่วมงานและรับข้อมูลที่ถูกต้อง ในงานนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะมาเป็นประธานเอง เนื่องจากท่านให้ความสำคัญต่อนโยบายกัญชาและกัญชงมาก โดยท่านจะมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ประสาน บูรณาการไปสู่เป้าหมายเดียวกันที่จะให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพแก่ประชาชนคนไทย ภายในงานจะมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าของกัญชาและกัญชง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

“การจัดงานในครั้งนี้มีนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขที่จะมาจัดแสดงให้พี่น้องประชาชน ทั้ง การพัฒนาระบบการติดตามกำกับการปลูก ผลิต และใช้ยากัญชาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การพัฒนาแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการของกรมการแพทย์และกองบริหารการสาธารณสุข การพัฒนายาและการบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริษัทเอกชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงขององค์การเภสัชกรรม และภาคเอกชน การพัฒนาระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ และการระบบการปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดของวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ ทางกระทรวงได้ประชุมร่วมกันไปแล้วว่าเราต้องมีคำตอบให้กับสิ่งที่ประชาชนต้องการรู้ เช่น มูลค่าทางการตลาด การขออนุญาตและการกำกับของภาครัฐ นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้ ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจมาในงานนี้ เพราะคงไม่ได้มีโอกาสง่ายๆ ที่จะมีหน่วยงานต่างๆ มาจัดแสดงผลงานและรับคำปรึกษา” ดร.ภก.อนันต์ชัยกล่าวย้ำในตอนท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น