xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเคาะโครงการเราชนะ แจก 3,500 บ.ต่อเดือนช่วยค่าครองชีพ วางเป้าช่วย 31.1 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบช่วยลดภาระค่าครองชีพ “โครงการเราชนะ” 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย 31.1 ล้านคน

วันนี้ (19 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเราชนะ กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200.0000 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร ค่าโดยสารจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI - METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริการต่างๆ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ในส่วนผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน และจะสามารถใช้จ่ายเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายแต่ละช่วงเวลาด้วย

รายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 31.1 ล้านคน เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
- ไม่ใช่ข้าราชการและข้าราชการการเมือง พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
- ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
- ไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562
- ไม่มีเงินฝากทุกบัญชี 500,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. ช่องทางการจ่ายเงิน 3 ช่องทาง คือ
- กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,738,023 คน เบิกจ่ายเงินผ่าน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
- กลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จและผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ แล้ว จะเบิกจ่ายผ่าน “เป๋าตัง” จำนวน 3,500 บาทต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียน
- กลุ่มผู้ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ต้องลงทะเบียนใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 นี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาในโครงการเราชนะจะสามารถใช้เงินได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินผ่านโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มอื่นๆ จะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินผ่านโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ประชาชนที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะได้ยกเว้นเงินภาษีรายได้บุคคลธรรมดา โดยหวังว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เกิดการใช้เพื่อการบริโภค สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ลดปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...