xs
xsm
sm
md
lg

สตช.ไฟเขียวไม่จับใบขับขี่หมดอายุ ผ่อนปรนตามที่กรมการขนส่งทางบกร้องขอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไฟเขียวไม่จับใบขับขี่หมดอายุ ผ่อนปรนตามที่กรมการขนส่งทางบกร้องขอกรณีงดต่อใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นพนักงานประจำรถ เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จนถึง 31 มี.ค. 64

จากกรณีที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพี่อขอให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 นั้น

ปรากฏว่าได้มีหนังสือวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงผู้รับปฏิบัติ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ตำรวจภูธรภาค 1-9 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...