xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! ขนส่ง ผ่อนผันช่วงโควิด-19 ห้ามจับหากใบขับขี่หมดอายุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีที่ประชาชนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ และไม่สามารถดำเนินการต่ออายุได้ เพราะขนส่งได้งดให้บริการด้านต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบนั้น ทางขนส่งจึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

วันนี้ (15 ม.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ขนส่ง ผ่อนผันช่วงโควิด-19 ห้ามจับหากใบขับขี่หมดอายุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากกรณีที่กรมขนส่งทางบก ได้ประกาศงดให้บริการด้านต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบ ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เนื่องจากความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุหรือครบอายุแล้ว ไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางกรมขนส่งทางบกจึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th เฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” หรือโทร. 02 2718888

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...