xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท” เสนอรัฐบาลออกระเบียบการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชัดเจน ป้องกันผู้บริหาร อปท.นำไปหาเสียงก่อนเลือกตั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (14 ม.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสความตื่นตัวเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าเรื่องนี้มีการพูดถึงการผลิตวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันเชื่อไวรัสโควืด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก และประเทศไทยก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก รัฐบาลเองก็ได้ออกมาให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าสามารถจัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดบริการให้กับประชาชนฟรีโดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป จนมีกระแสการตื่นตัวกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งได้ออกมาแสดงความพร้อมในการตั้งงบประมาณจัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเอง จึงมีการออกข่าวในเรื่องนี้ค่อนข้างหลากหลาย เป็นการแข่งกันหรือแย่งกัน สร้างกระแสข่าว ซึ่งมีทั้งผู้บริหารคนปัจจุบัน และผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งท้าชิงต่างก็ออกมาแสดงจุดยืน และความพร้อมในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีน จึงทำให้เกิดภาพการแข่งขัน แย่งชิงการจัดซื้อวัคซีนเพื่อให้บริการประชาชน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน จะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่จะได้รับวัคซีนในพื้นที่ของแต่ละ อปท.ด้วย เพราะ อปท.แต่ละแห่งมีศักยภาพด้านงบประมาณที่ไม่เท่ากัน

ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน รัฐบาลควรจะมีแนวทาง มาตรการ และระเบียบที่ชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน เช่น องค์กรระดับเทศบาลสามารถจัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่ จะใช้งบประมาณส่วนไหนในการจัดซื้อจะมีวิธีการจัดซื้ออย่างไร รัฐบาลจะอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านใดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ หรือการแย่งกันซื้อ ชิงกันสร้างผลงาน สร้างภาพเพื่อหวังผลคะแนนนิยมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง มากกว่าสุขภาพของประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...