xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ชวนประชาชนบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงาน กกต.เชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา มีส่วนร่วมทางการเมืองบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง ได้ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค. 2564

วันนี้ (12 ม.ค.) สำนักงาน กกต.เชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา มีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ซึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 ระบุว่า ผู้เสียภาษีเงินได้ ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้รัฐนำเงินที่ได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ระบุพรรคใดพรรคหนึ่ง ปีละ 500 บาท โดยเงินภาษีจำนวนนี้ผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะถูกหักจากเงินภาษีที่ต้องส่งให้กับกรมสรรพากร

สำหรับขั้นตอนและวิธีการบริจาคเงินภาษี คือ ให้ผู้ที่ชำระภาษีแสดงเจตนาว่าต้องการจะอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมืองใด โดยระบุในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ให้ชัดเจน เพียง 1 พรรคการเมือง ตามที่มีชื่ออยู่ในข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่เสียภาษีนั้น โดยสามารถบริจาคภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564


กำลังโหลดความคิดเห็น