xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน!! รับเงินจากโครงการคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน ต้องเสียภาษีเงินได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากกรณีภาพและข้อความที่ถูกแชร์ว่า ประชาชนที่รับเงินจากโครงการ ‘คนละครึ่ง’ จำนวน 3,000 บาท ในปี 2563 และโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ที่ได้รับส่วนลดค่าที่พัก และคูปองอาหาร ให้ถือว่าเป็นรายได้ที่ต้องนำไปคำนวนเสียภาษีนั้น ทางกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และชี้แจงว่า คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

แต่ทั้งนี้มีการขยายโครงการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว โดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินที่ได้รับในปีภาษี 2564 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565 ด้วย

ดังนั้นข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือโทร. ศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161