xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเป็น ปธ.กมธ.แม่น้ำโขงปีหน้า พัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน เชื่อมคมนาคมทางน้ำในอนุภูมิภาค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ภาพจากแฟ้ม)
รองโฆษกรัฐบาลเผยปีหน้าไทยเป็นประธานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ถัดจากลาว เดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน พร้อมเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางน้ำในอนุภูมิภาค

วันนี้ (30 ธ.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ว่า (29 ธ.ค.) ครม.รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนาครั้งที่ 25 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ซึ่งที่ประชุมฯรับทราบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง พ.ศ. 2563 และได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การจัดการสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำโขง โดยประเทศไทยเสนอ 3 โครงการ ได้แก่ 1) แม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม 2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย เวียงหนองหล่ม และบริเวณแม่น้ำโขงสายประธาน จังหวัดเชียงราย และ 3) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดสระบุรีนครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก ซึ่งในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ไทยจะดำเนินการเองภายใต้แผนการดำเนินการระดับประเทศ (National Indicative Plan : NIP) เนื่องจากเป็นพื้นที่อ่อนไหวและต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

มากไปกว่านั้นยังได้อนุมัติร่างแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งทางน้ำ (The MRC Navigation Master plan) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไทยและสอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งทางน้ำในลุ่มน้ำโขงระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามร่างแผนแม่บทดังกล่าว สำหรับความสำเร็จของการประชุมฯ ครั้งนี้ ทุกประเทศได้กล่าวถึงความสำคัญในการใช้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับกรอบความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอื่นในลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อประโยชน์ของอนุภูมิภาค อีกทั้งประเทศสมาชิกกรรมาธิการแม่น้ำโขงพร้อมสนับสนุนการทำงานของประธานกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2564 ถัดจากลาว


กำลังโหลดความคิดเห็น