xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงาน สร้างนักโลจิสติกส์ หนุนไทยเป็นฮับอินโดจีน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.แรงงาน รับสมัครด่วน สร้างนักโลจิสติกส์ การันตีมีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์ หวังไทยก้าวเป็นหนึ่งในอินโดจีน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน โดยมอบหมายให้กพร. กระทรวงแรงงาน พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งกพร. ใช้แนวทางประชารัฐ อาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกในการทำงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ กพร. จึงร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) สมาคมผู้ประกอบวัตถุอันตราย รวมถึงมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนิน “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ” ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่จบการศึกษาระดับป.ตรี ทุกสาขา ได้เข้าฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีตำแหน่งงานรองรับหลังจากจบการอบรมด้วย
นายธวัช กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นกพร. ร่วมกับสมาคม TIFFA และโรงเรียน ITBS เปิดฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ทั้งเงื่อนไข เอกสาร และการประกันภัย พิธีการศุลกากร การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การตลาด เป็นต้น ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 เดือน ระหว่างวันที่ 20 มกราคม- มีนาคม 2564 ภาคปฏิบัติ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม-30 เมษายน 2564 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ และด่านศุลกากร กับบริษัทในเครือของสมาคม TIFFA ที่ผ่านมาสามารถผลิตนักโลจิสติกส์และเข้าทำงานกับทางสมาคมจำนวนถึง 715 คน เป็นการพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานโลจิสติกส์ได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
“สำหรับคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี จบป.ตรี อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-11 มกราคม 2564 สอบข้อเขียนวันที่ 13 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 02-018-2800 ต่อ 8901-8902 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 และ 02-245-1707 ต่อ 1018 ส่วนหลักสูตรที่จะเปิดในปี 2564 เช่น ธุรกิจวัตถุอันตรายในการขนส่งทางถนนทั้งในประเทศและข้ามแดนการจัดการทางเทคนิคและการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.dsd.go.th. และwww.facebook/dsdgothai ” อธิบดีกพร. กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น