xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนสื่อฯเปิดเวทีรับฟังความเห็นครบ4ภาค พร้อมร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนปี 64 เตรียมเปิดให้ขอทุนหลังปีใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเวทีสุดท้ายรับฟังความคิดเห็น “แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 “ พร้อมเตรียมเปิดให้ทุนหลังปีใหม่นี้

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 “ภาคเหนือ ณ.ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า หลังจากเดินสายรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภาคแล้ว ได้รับทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น มายกร่าง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อมากำหนด กรอบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรทุนปี 64 ต่อไป โดยสัปดาห์แรกของปี 2564 สำนักงานกองทุนจะแถลงข่าวชี้แจงเปิดรับข้อเสนอภาพรวมแนวทางการจัดสรรทุนด้วย

เบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณเปิดรับทั่วไปไว้ 90 ล้านบาท ตามกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้าน กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้าน กลุ่มคนพิการ,ด้อยโอกาส 20 ล้านกลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้าน และประเภทยุทธศาสตร์ 180 ล้าน ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ประเภทความร่วมมือ 30 ล้าน

‘ทั้งนี้จะนำเสนอร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่ออนุกรรมการบริหารและกรรมการกองทุนฯในวันที่ 22 และ 24 ธค.63 ตามลำดับหากได้รับความเห็นชอบ ก็จะดำเนินการประกาศให้มีการยื่นขอทุนได้ทันทีหลังปีใหม่’

นายธนกร กล่าวว่า การเดินสายรับฟังความคิดเห็น ถือว่าได้ประโยชน์มาก เพราะเป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในอีกรูปแบบ โดยไม่จำเป็นว่าผู้ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นจะต้องได้รับทุนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นจิตวิญญาณในการเรียนรู้ เพื่อเปิดพื้นที่ที่มีคุณค่า ในการที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมร่วมกันด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น