xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงาน นำทีมลุยโรงงาน ดันไลเซนช่างแอร์ สร้างเครือข่ายทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กพร.เยี่ยมชมสถานผลิตแอร์ พร้อมหารือแนวทางพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งเป้าออกใบรับรองความรู้ความสามารถครอบคลุมทั้งประเทศ พร้อมเชิญชวนแรงงานเข้ารับการประเมินเพื่อรับไลเซ่นช่างแอร์

เมื่อเร็วๆนี้นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน นำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา เครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริง จำกัด และหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเครื่องปรับอากาศว่า บริษัท ไทย ทาซากิฯ มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เทคโนโลยี และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในระบบปรับอากาศและทำความเย็น รวมถึงโซลาเซลล์ที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญในอนาคต และพร้อมร่วมมือกับกพร.พัฒนากำลังแรงงานในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ
ให้เป็นแรงงานคุณภาพมีใบรับรองความรู้ความสามารถ โดยสนับสนุนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เพื่อใช้ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่หน่วยงานของ กพร. ตั้งเป้าดำเนินการทั่วประเทศ 1,000 คน นำร่องในจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และสงขลา

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำให้ กพร.เตรียมความพร้อมให้กำลังแรงงาน ทั้งนักศึกษา แรงงานใหม่ แรงงานที่กำลังว่างงาน และแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีทักษะสูงขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป้าหมายสำคัญของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนี้ มุ่งเน้นการสร้างช่างแอร์ไลเซนหรือช่างแอร์ที่มีใบรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้ประกาศกำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็กและช่างเชื่อมทิก เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการยกระดับอาชีพเหล่านี้ให้เป็นอาชีพที่สร้างความสุขและความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย

นายธวัช กล่าวว่า จากการแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ช่างฝีมือเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ มีช่างจากบริษัทและเครือข่ายทั่วประเทศ
ทีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 591 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย.63) เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยงานในสังกัด กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ซึ่งการประเมินจะพิจารณาจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประวัติการทำงานและทัศนคติในการทำงาน จะต้องได้คะแนนร้อยละ 85 จึงจะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีอายุ 5 ปี และหากจะเข้ารับการประเมินใหม่ต้องขอล่วงหน้าก่อนหมดอายุไม่เกิน 60 วันการดำเนินการดังกล่าวเป็นการการันตีว่าเมื่อช่างเหล่านี้ปฏิบัติงานผู้ใช้บริการจะได้รับบริการที่ดี ในการติดตั้ง และซ่อมแซมที่ปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัวและสาธารณะ

ทั้งนี้ กพร.จะขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างแรงงานคุณภาพต่อไป จึงขอเชิญชวนแรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานทั่วไป เข้ารับการประเมินเพื่อให้ได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ โทร. 0 245 1703 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีกพร. กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...