xs
xsm
sm
md
lg

"นฤมล-ธรรมนัส" เดินสายทัวร์อีสานเร่งขับเคลื่อนไทยมีงานทำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมการพัฒนาทักษะฝีมือรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแก่ผู้ผ่านการประเมิน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี


ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า การพัฒนาทักษะฝีมือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อแรงงานในปัจจุบัน ที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองอยู่เสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องปรับตัวรับวิถีใหม่ (New Normal) หลังพบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รูปแบบการเรียนรู้และการประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเกิดอาชีพใหม่ขึ้นด้วย ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งด้านความรู้และทักษะฝีมือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงานดำเนินการนั้น จึงเป็นการสร้างแรงงานให้มีคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การยกระดับมาตรฐานฝีมือเพื่อให้ได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม โดยผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผลักดันให้สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องและอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ประกาศให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าเป็นสาขาอาชีพแรก ลำดับต่อไปจะเป็นช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กและช่างเชื่อม


รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในวันนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นแรงงานที่มีฝีมือและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่จบการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างกลึง ต้องเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ขอให้ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน และขอฝากให้อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน แก่ประชาชนในชุมชนได้ทราบถึงภารกิจต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน ทั้งการจัดหางาน การพัฒนาทักษะฝีมือ การคุ้มครองดูแลด้านสวัสดิการและการสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม ม.40


หลังจากนั้น รมช.แรงงาน และคณะ ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ของ สพร.7 อุบลราชธานี ได้แก่ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเยี่ยมชมการบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างกลึง การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคารผ่านระบบ Ad Zoom ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท โฮมโปร จำกัด พร้อมชมผลงานนวัตกรรมสนับสนุนเกษตรยุคใหม่ โดยการนำระบบ IOT และพลังงานทดแทน มาประยุกต์การให้น้ำอัตโนมัติ


ในช่วงบ่ายได้เดินทางพบปะประชาชนภาคการเกษตร อ.เดชอุดม และ อ.นาจะหลาย จ.อุบลราชธานี ที่เข้ารับฟังแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานภาคการเกษตร และนำข้อเสนอจากกลุ่มเกษตรกร ไปวางแผนและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น