xs
xsm
sm
md
lg

มท.เร่งผู้ว่าฯ ตรวจโครงการจังหวัด เงินกู้สู้โควิดรอบสาม 320 ล้าน หลังจัดสรรแล้ว 280 โครงการ 1.3 พันล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท.เร่งผู้ว่าฯ ตรวจสอบโครงการที่ได้รับจัดสรร “เงินกู้ 4 แสนล้าน” สู้โควิด-19 รอบที่ 3 ใน 41 จังหวัด กว่า 320 ล้าน เผยเงินกู้ให้จังหวัด 3 รอบ จัดสรรแล้ว 76 จังหวัด รวม 280 โครงการ มากกว่า 1,300 ล้านบาท รอบแรก 884 ล้าน รอบสอง 142 ล้าน

วันนี้ (24 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 41 จังหวัด เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการและปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการตามบัญชีภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนที่ 3.2) รอบ 2 ของจังหวัด จำนวน 70 โครงการ วงเงิน 320,472,209 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 พ.ย. 2563

ทั้งนี้ เป็นโครงการในส่วนที่ได้รับแหล่งเงิน โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้เร่งตรวจสอบแบบประเมินความเสี่ยงของ ป.ป.ท. คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รายการประมินราคาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรแบบรายเดือน เป็นต้น

สำหรับโครงการตามบัญชีภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนที่ 3.2) ของจังหวัด เป็นโครงการที่ได้รับเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ รวมทั้งสิ้น 280 โครงการ วงเงิน รวมประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้ว 3 รอบ ประกอบด้วย

โครงการของจังหวัด (รอบที่ 1) จำนวน 157 โครงการ วงเงิน 884.6250 ล้านบาท โครงการของจังหวัด (รอบที่ 2) จำนวน 53 โครงการ วงเงิน 142.3865 บาท และโครงการของจังหวัด (รอบที่ 3) จำนวน 70 โครงการ จาก 50 จังหวัด วงเงิน 320,472,209 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...