xs
xsm
sm
md
lg

คนทั้งประเทศรู้ทัน โพลชี้ชัดกว่าร้อยละ 90 เชื่อ “ไอลอว์” รับเงินต่างชาติแก้รัฐธรรมนูญสร้างความแตกแยก **“ม็อบ 3 นิ้ว” เขิน “ก้าวไกล” แปะโลโก้พรรคบนหางเป็ดเหลือง เดี๋ยวคนรู้เป็นพวกเดียวกัน ขอร้องลบออกด่วน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ข่าวปนคน คนปนข่าว

**คนทั้งประเทศรู้ทัน โพลชี้ชัดกว่าร้อยละ 90 เชื่อ “ไอลอว์” รับเงินต่างชาติแก้รัฐธรรมนูญสร้างความแตกแยก เปิดทางฝรั่งเข้ากอบโกย

ยิ่งวันเวลาผ่านไป ความน่าสงสัยก็ยิ่งมีมากขึ้น สำหรับความเคลื่อนไหวของ “โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน” หรือ “ไอลอว์” ที่เป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนกว่า 1 แสนคน แม้ว่าร่างฉบับนี้ ถูกตีตกไปแล้วในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. แต่ “ยิ่งชีพ อัชฌานนท์” ผู้จัดการไอลอว์ ก็ได้พูดไว้ตั้งแต่วันนั้นว่า ขอให้ประชาชนผู้ร่วมลงชื่อกว่า 1 แสนคน ภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำ เพราะ “ประตู” เปิดขึ้นแล้ว ก็มีแต่จะเดินไปข้างหน้า ตีความจากคำพูดก็ต้องบอกว่า “ไอลอว์” จะไม่หยุดเคลื่อนไหวในประเด็นที่เสนอไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกตีตกไปแน่นอน

แต่เมื่อมาดูผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ โดยสํานักวิจัยซูเปอร์โพล ในหัวข้อเรื่อง “ฝรั่ง ท่อน้ำเลี้ยงไอลอว์” ที่เปิดเผยออกมาโดย “นพดล กรรณิกา” ผอ.ซูเปอร์โพล เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ก็ต้องบอกว่าอยากให้แกนนำไอลอว์ ทั้ง “จอน อึ๊งภากรณ์” และ “ยิ่งชีพ อัชฌานนท์” เปลี่ยนความคิดเสียเถอะ ดูๆ แล้วไม่มีใครเอาด้วยเลย ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 100% นั่นคือ ร้อยละ 97.3 เชื่อว่า รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเอาข้อมูลความจริงแสดงเส้นทางการเงินจากฝรั่งถึงไอลอว์และเครือข่ายให้คนทั้งประเทศรู้

จอน อึ๊งภากรณ์ ยื่นร่างแก้ไข รธน.ฉบับไอลอว์
ส่วนร้อยละ 94.8 ก็เชื่อว่า “มีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน” เคลื่อนไหวในกระแส ทําคนไทยแตกแยก ในขณะที่ ร้อยละ 94.7 รู้สึกไม่สบายใจต่อข่าว “ไอลอว์” รับเงินจากฝรั่งมาเคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญ แตะต้องสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ร้อยละ 93.5 เชื่อว่า มีกลุ่มทุนฝรั่งจ้องจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติ หลังคนไทยแตกแยกและสูญเสีย และร้อยละ 91.5 ก็เชื่อว่า มีกลุ่มทุนฝรั่งสนับสนุนไอลอว์แก้รัฐธรรมนูญ แตะต้องสถาบันหลักของชาติ
ส่วนความต้องการของคนไทยหลังจากนี้ พบว่า ร้อยละ 98.3 อยากให้ทุกจังหวัดควรรณรงค์ ทํากิจกรรมต่อเนื่องชูประเด็นรู้รักสามัคคี ปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ รองลงมาคือ ร้อยละ 97.3 ให้เอาผิดตามกฎหมาย จัดการขบวนการรับเงินฝรั่งปลุกปั้นคนไทยแตกแยก ร้อยละ 96.5 รู้สึกกังวลที่รัฐบาลปล่อยปละละเลยความแตกแยกของคนในชาติกระจายไปพื้นที่ต่างๆ ของประเทศจนยากจะควบคุม ในขณะที่ร้อยละ 96.1 อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานรัฐใส่ใจตอบสนองความต้องการที่ดีของกลุ่มย่อยๆ ในม็อบอย่างเร่งด่วน และร้อยละ 93.0 อยากให้สื่อมวลชนรช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมือง

นพดล กรรณิกา
ความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศจากผลสำรวจของ “ซูเปอร์โพล” คงไม่เกินเลยจากความจริงที่ยากปฏิเสธ ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์นั้น แม้จะมีหลักการและเหตุผลเลิศหรูว่า ต้องการบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ จึงต้องลบล้างผลพวงของการรัฐประหารโดย คสช. ออกไปให้หมด รวมทั้งให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) รวม 7 ฉบับ ที่เกิดขึ้นในยุค คสช. สิ้นผลไปทันที แล้วในจำนวน 7 ฉบับนี้ ก็มี พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมอยู่ด้วย แต่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ ผ่านออกมาใช้บังคับ ก็จะมีผลเท่ากับ “นิรโทษกรรมคดีทุจริตของนักการเมืองที่ผ่านมาทั้งหมด” คนที่ติดคุกก็จะถูกปล่อยตัว คนหนีคดีก็จะได้กลับบ้านอย่างเท่ๆ
และอีกประเด็นที่ทำให้คนส่วนใหญ่กังวล ก็คือ การเปิดทางให้แก้ไขหมวด 1 ที่ว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกมิได้ และ “หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์” ถึงแม้ว่าทางไอลอว์จะบ่ายเบี่ยงว่าเป็นการใส่ร้าย แต่เว็บไซต์ของไอลอว์เองก็เผยแพร่ข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน 10 ข้อ ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วเป็นการล้มล้างสถาบันฯ
ยิ่งมาไล่ดูรายชื่อองค์กรต่างชาติที่ให้เงินสนับสนุนไอลอว์ ทั้งมูลนิธิ Open Society ของ “จอร์จ โซรอส” ผู้มีผลงานโจมตีค่าเงินบาทของไทยจนเศรษฐกิจพังพินาศ เมื่อปี 2540 รวมทั้งมูลนิธิ “เฮนดริก เบิลล์” ของพรรคกรีนในเยอรมนี ที่สะเออะตั้งกระทู้ถามในสภา ถึงการประทับอยู่ในเยอรมนีของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ก็ยิ่งทำให้ความน่าไว้ใจของไอลอว์ ลดน้อยลง ผลโพลล่าสุด จึงออกมาเช่นนั้นแล** “ม็อบ 3 นิ้ว” เขิน “ก้าวไกล” แปะโลโก้พรรคบนหางเป็ดเหลือง เดี๋ยวคนรู้เป็นพวกเดียวกัน ขอร้องลบออกด่วน

ญาณธิชา บัวเผื่อน
เป็ดยางเป่าลมสีเหลือง กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการประท้วงของ “ม็อบ 3 นิ้ว” ที่หน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา เมื่อฝ่ายผู้ชุมนุมพยายามลำเลียงเข้าไปในพื้นที่นับสิบตัว เพื่อสร้างสีสันระหว่างการแสดงพลังกดดันให้รัฐสภารับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ “ไอลอว์” โดยได้ไอเดียมาจากการประท้วงผู้นำในรัสเซีย เซอร์เบีย โคโซโว และอังกฤษ ที่ผู้ประท้วงเคยใช้เป็ดเหลืองเป็นสัญลักษณ์

แล้วในวันจัดม็อบที่หน้ารัฐสภาไทย “เจ้าเป็ดเหลือง” ไม่ใช่เป็นแค่สัญลักษณ์ แต่ถูกนำมาใช้ประโยชน์จริง เมื่อผู้ชุมนุมปะทะกับกลุ่มคนเสื้อเหลือง และถูกตำรวจฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่ น้องเป็ดยางสีเหลือง ก็กลายเป็นเกราะกำบังให้ผู้ชุมนุม จนได้รับฉายาว่า “วีรชน” ผู้พิทักษ์ประชาชนไปเลยทีเดียว

ด้วยความเด่นดังของเจ้าเป็ดยางสีเหลือง ทำให้ “น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน” ส.ส.จันทบุรี พรรคก้าวไกล วาดรูปแกนนำผู้ชุมนุมพร้อมเป็ดยางสีเหลือง เพื่อแสดงการชื่นชมการชุมนุม แต่ไม่วายแปะโลโก้พรรคก้าวไกล ไว้ที่หางเป็ดน้อยด้วย เท่านั้นแหละ “ทราย” อินทิรา เจริญปุระ ดาราสาวผู้ประกาศตัวเป็นท่อน้ำเลี้ยงม็อบ ต้องรีบออกมาท้วงติงว่า ไม่ควรนำโลโก้พรรคไปใส่ในรูปเป็ดยางสีเหลือง เพราะเจ้าเป็ดน้อยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆ เลย และเป็นทุนจากที่หลายคนระดมให้ กรุณาเอาโลโก้พรรคออก อย่าให้ผู้สนับสนุนทุกคนรู้สึกไม่ดีเลย

ทราย เจริญปุระ
ขณะที่ “ปกรณ์ พรชีวางกูร” หรือ “เฮียบุ๊ง” นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเครือข่ายคนเสื้อแดง ท่อน้ำเลี้ยงด้านสวัสดิการภายในม็อบได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ผมไม่โอกับการใส่โลโก้พรรคคุณในตัวเป็ดครับ กรุณาให้เกียรติมวลชนด้วย เป็ดคือสัญลักษณ์ของทุกคน ผมตั้งขึ้นมาเพื่อทุกคน ไม่ใช่ให้พรรคไหนมาใส่โลโก้” โดนมวลชนท้วงติงมาแบบนี้ “ส.ส.เล็ก ญาณธิชา” ก็ต้องออกมาขอโทษ พร้อมบอกว่ามีคนวาดรูปเป็ดให้ เห็นว่า น่ารักดีเลยตั้งใจจะลงภาพเพื่อขอบคุณ ไม่ได้คิดเรื่องจะเคลมอะไรเลยค่ะ คนที่วาดให้ทักมาบอก เล็กก็รีบลบ ทราบดีค่ะว่า การต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคน ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง ถ้าทำให้ไม่สบาย ต้องขอโทษอีกครั้งค่ะ”
จะว่าไปแล้ว “ชาว 3 นิ้ว” กับพรรคก้าวไกล ที่เป็นร่างอวตารของพรรคอนาคตใหม่ ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเลย ก็เห็นร่วมหัวจมท้ายเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันมาตลอด ตั้งแต่เริ่มจัด “วิ่งไล่ลุง” เมื่อต้นปี 63 ก่อนเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 เรื่อยมาจนทุกวันนี้ แม้กระทั่งวันชุมนุมหน้ารัฐสภา ส.ส.ที่ออกมาโวยวายเป็นปากเป็นเสียงแทนม็อบเรื่องโดนฉีดน้ำใส่ ก็ ส.ส.พรรคก้าวไกล นั่นแหละ ไม่ว่า “เจี๊ยบ นครปฐม” หรือ “รังสิมันต์ โรม” แม้กระทั่ง “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรค ก็ยังออกมาร่วมสัมผัสละอองแก๊สน้ำตา กลางแยกเกียกกายร่วมกับผู้ชุมนุม
แล้วอย่างนี้จะมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกันอีกรึ!!
กำลังโหลดความคิดเห็น