xs
xsm
sm
md
lg

ตีตกคำร้องสั่งห้ามรับคำร้องแก้ รธน. ศาลชี้เป็นอำนาจนิติบัญญัติไม่ใช่อำนาจทางปกครอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
ศาลปกครองไม่รับคำฟ้องกรณีขอสั่งห้ามประธานรัฐสภารับคำร้องแก้ รธน.-ห้ามเคลื่อนไหวแก้ ชี้เป็นเรื่องอำนาจนิติบัญญัติไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณา

วันนี้ (16 พ.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา กรณีที่นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นฟ้องประธานรัฐสภาขอให้ศาลปกครองพิพากษาสั่งไม่ให้ประธานรัฐสภารับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเสนอให้มีการจัดทำประชามติก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ในประเด็นประชาชนจะให้แก้หรือไม่ โดยศาลเห็นว่า คดีนี้นายสนธิญาฟ้องและมีคำขอให้ประธานรัฐสภาพิจารณาไม่รับญัตติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ของ ส.ส. รวมทั้งขอให้ศาลกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีไม่ให้มีการเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีนี้ถึงที่สุด คำฟ้องและคำขอดังกล่าวล้วนเป็นการกล่าวอ้างถึงการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติทั้งสิ้น จึงไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทางการปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองที่เป็นการกระทำทางปกครองซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 197 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา 9 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 จึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...