xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติร่าง MOU ความร่วมมือกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง รับงบจีน 1.4 ล้านดอลลาร์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.อนุมัติร่าง MOU ความร่วมมือโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ปี 63 รับมอบงบ 5 โครงการจากจีน 1.4 ล้านดอลลาร์ (43.93 ล้านบาท)

วันนี้ (28 ต.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ว่า ครม.อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund) ประจำปี 2563 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย 1 ฉบับ และระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย 1 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อรับมอบงบประมาณจำนวน 1,406,200 ล้านดอลลาร์ หรือ 43.93 ล้านบาท จากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ปี 2563 ในการดำเนินงาน 5 โครงการ ซึ่งก่อนหน้านี้จีนได้อนุมัติโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ปี 2563 ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 10 โครงการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สำหรับร่างบันทึกความเข้าใจนี้ ไทยจะรับมอบงบประมาณจากจีน จำนวน 5 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 โครงการ คือ 1) โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงอาหารสำหรับเกษตรกรรายย่อย วงเงิน 133,700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.18 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการดินและน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

2)โครงการส่งเสริมระบบการจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง วงเงิน 91,300 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.85 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้และส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 3) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายหมอดิน เพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง วงเงิน 442,600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 13.83 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายหมอดินอาสา พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานและฐานข้อมูลความรู้ของเครือข่ายหมอดินอาสาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

4) โครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม วงเงิน 286,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 8.93 ล้านบาท เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบควบคุมศัตรูพืช มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามพยากรณ์ และเตือนภัยศัตรูพืช รวมถึงการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย

และโครงการของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง จากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China - Pan Asia วงเงิน 452,600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 14.14 ล้านบาท เพื่อศึกษากฎระเบียบและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce : CBEC) สำหรับ 1) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของให้เป็นศูนย์กลาง CBEC รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยและอาเซียนผ่านเส้นทาง R3A และเขตการค้าเสรีคุนหมิง 2) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟของจีนที่เชื่อมต่อจากคุนหมิงถึงบ่อหาน และ 3) ยกระดับการเชื่อมโยงพื้นที่ในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง กับอาเซียน จีน และยุโรปในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น