xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท” ติง พ.ร.บ.พืชกระท่อมไม่สมบูรณ์ แนะชงประกบอีกฉบับ เชื่อปลดล็อกสมัยประชุมนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.ส.เมืองคอน ปชป.ติง พ.ร.บ.พืชกระท่อมไม่สมบูรณ์ พร้อมเสนอ พ.ร.บ.ประกบอีก 1 ฉบับ เชื่อปลดล็อกได้ภายในสมัยประชุมนี้

วันนี้ (13 ต.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรมแล้วว่า เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่บริโภคพืชกระท่อมเป็นสมุนไพร ชูกำลังในการทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาในทางกฎหมายสำหรับพี่น้องเกษตรกร และผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม โดยมีสาระสำคัญ 5 ประการ คือ 1. กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมกาป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 2. ห้ามขายพืชกระท่อมให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายพืชกระท่อม และห้ามมิให้ขายพืชกระท่อมในสถานที่บางแห่ง เช่น โรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก หรือขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเร่หาย 3. ห้ามโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดพืชกระท่อม 4. ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เสพพืชกระท่อม และห้ามผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เสพพืชกระท่อมแบบ 4 x 100 (ผสมกับยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์) รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสตรีมีครรภ์เสพพืชกระท่อม 5. กำหนดให้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง

สำหรับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ฉบับของรัฐบาล ยังไม่ครอบคลุมปัญหาของพืชกระท่อมทั้งหมด ซึ่งตนจะขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม อีกฉบับหนึ่งในนาม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาประกบร่างของรัฐบาล ซึ่งจะเพิ่มเติมสาระสำคัญของพระราชบัญญัติพืชกระท่อม อีก 5 ประการ คือ 1. ให้ปลูกได้ครัวเรือนละหนึ่งต้น 2. การปลุกเป็นพืชเศรษฐกิจต้องใช้รูปแบบวิสาหกิจชุมชน และต้องได้รับอนุญาตจาก ป.ป.ส. 3. สามารถแปรรูปเป็นยาสมุนไพร เพื่อรักษาโรค ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 4. สามารถแปรรูปเป็นชนิดผงในลักษณะเป็นผงชาใบกระท่อมได้ 5. การปรุงเป็นเครื่องดื่มชูกำลังโดยไม่มีส่วนผสมของสารเสพติด

ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยกับการมีพระราชบัญญัติว่าด้วยพืชกระท่อมโดยเฉพาะ ซึ่งในขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการปลดล็อกพืชกระท่อม 2 ฉบับ คือ ร่างแก้ไขพระราชบัญญัตยาเสพติด พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ... และคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาแล้วเสร็จในสมัยประชุมสามัญนี้อย่างแน่นอน


กำลังโหลดความคิดเห็น...