xs
xsm
sm
md
lg

มท.-กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น จ่อชงเข้า ครม. ระบุข่าวลือ 13 ธ.ค.เลือก อบจ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บิ๊กป๊อก” ประชุมร่วม กกต. ประสานเสียงพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น จ่อเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า ก่อนให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ยัน 13 ธ.ค.เลือก อบจ.แค่ข่าวหลุด เลขาฯ กกต.แนะว่าที่ผู้สมัครศึกษาข้อกฎหมาย-คุณสมบัติให้ดี

วันนี้ (1 ต.ค.) พล.อ.อนุพงษ์ ​เผ่าจินดา​ รมว.มหาดไทย ประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ​และคณะผู้บริหารท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)​

จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์แถลงภายหลังการประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กกต.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค. 63 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองดำเนินการสำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว

พล.อ.อนุพงษ์ยังกล่าวว่า เมื่อ กกต.แสดงความพร้อมถึงการจัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อม หลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะเสนอ ครม.ในสัปดาห์หน้า เมื่อ ครม.เห็นชอบและกำหนดว่าจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดก็จะมีมติและแจ้งให้ กกต.รับทราบเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง เมื่อ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะเสนอให้ ครม.รับทราบ เพื่อออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเป็นการเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 13 ธันวาคม ที่ประชุมได้พิจารณาวันดังกล่าวหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า เป็นเพียงข่าวหลุด การจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของ ครม. ส่วนเรื่องวันเลือกตั้ง กกต.จะเป็นผู้พิจารณา เพราะฉะนั้น ข่าวหลุดก็คือว่าไม่มีอะไร อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ย้ำว่า เมื่อ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

รมว.มหาดไทยยังกล่าวอีกว่า หากจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆ นี้ก็ไม่น่ากังวลในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะการระบาดในประเทศไม่มีปัญหา มีแต่ผู้ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่ง กกต.ก็ได้ยืนยันถึงการป้องกันโดยจะใช้มาตรการเดียวกันกับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 โดยจะมีการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนไม่เกินหน่วยละ 600 คน มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ประจำทุกหน่วย

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในส่วนของ กกต.ว่าได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวน 11 ฉบับเพื่อใช้ในการควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนการแบ่งเขตการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว รวมถึงการจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อ ครม.เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ กกต.ทราบเมื่อใด สำนักงาน กกต.จะนำเสนอต่อ กกต. เพื่อพิจารณาประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบพบว่าผู้ที่สนใจจะลงสมัครเลือกตั้งก็ได้เตรียมตัวแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งศึกษาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อจะได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้เตรียมตัว โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งและหากมีการเลือกตั้งก็ขอให้มาใช้สิทธิ


กำลังโหลดความคิดเห็น...