xs
xsm
sm
md
lg

เด็ก พท.ชนะคดี กกต. ศาลยกคำร้องใส่ซองทำบุญ ฟ้องกลับเรียกค่าเสียหาย 70 ล้าน พร้อมขอคืนสิทธิ ส.ส.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อดีต ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พท. แถลงหลังชนะคดี ศาลเลือกตั้งยกคำร้อง คดีใส่ซองทำบุญช่วงเลือกตั้ง พร้อมเรียกร้องค่าเสียหาย กกต.70 ล้าน ขู่ไม่คืนสิทธิเจอ ม.157

วันนี้ (29 ก.ย.) นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษายกคำร้องกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562 หลัง กกต.กล่าวหาว่าการใส่ซองทำบุญแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,000 บาท มีมูลความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 73 (2) ฐานให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใดในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้านไปแล้วก่อนหน้านี้ และในช่วงเช้าวันนี้ (29 ก.ย.) ศาลฯ ได้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้แก่ตน โดยได้ยกคำร้องข้อกล่าวหาเนื่องจากศาลเห็นว่า เงินดังกล่าวเป็นค่าเทียนสะเดาะเคราะห์ และในวันที่ไปทำบุญนั้นไม่ได้พูดหาเสียง เพียงแต่ทักทายกับประชาชนเท่านั้น ไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวกับชาวบ้าน จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเป็นการบริจาคเงินทำบุญให้แก่วัดเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อมตามคำร้อง

นายสุรพลกล่าวว่า คดีนี้เป็นคดีแรกที่ ส.ส.ฟ้อง กกต.ได้รับชัยชนะ และใช้เวลาต่อสู้มา 1 ปี 5 เดือน 5 วัน และตนถือว่าเป็นการยัดเยียดความผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภาคภูมิใจในเกียรติยศที่ได้รับความยุติธรรมจากศาลฎีกาและได้คืนสิทธิและอำนาจในคะแนนจากประชาชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่า 5.4 หมื่นคะแนนซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์

“วันนี้ประชาชนจึงอยากให้ประชาชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบว่าทุกคนได้คืนศักดิ์ศรี เกียรติยศ และผมได้รับความเป็นธรรมทุกอย่างถูกต้อง ไม่มีความผิด” นายสุรพลกล่าว

ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความนายสุรพล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสุรพลถือว่าเป็น ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทราบผลคะแนนชนะการเลือกตั้งแล้ว แต่ กกต.ได้มอบใบส้มให้นายสุรพลซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวในการเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจากนั้น กกต.ได้นำข้อกล่าวหาดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศาลไต่สวนวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกคำร้อง ดังนั้น ทีมทนายจะติดตามความชัดเจนจาก กกต.ว่าจะทำอย่างไรต่อคะแนนการเลือกตั้งกว่า 50,000 คะแนนที่นายสุรพลได้รับซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ และ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะการเลือกตั้งซ่อมจะยังมีสถานะหรือไม่ หรือจะให้นายสุรพลกลับมาเป็น ส.ส.ตามคะแนนที่ได้รับโดยชอบ

นายปกป้องยังเปิดเผยด้วยว่า เบื้องต้นทีมทนายได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้ทำหน้าที่ ส.ส.จาก กกต.แล้วจำนวน 70 ล้านบาท ฐานให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อำนาหน้าที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งหาก กกต.ยังไม่คืนสิทธิก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ศาลฎีกาเเผนกคดีเลือกตั้ง พิพากษาในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.ยื่นคำร้องขอเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบส้ม) เเละให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดย กกต.ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ 24 ม.ค. 62 เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

กรณี กกต. กล่าวหาว่าการใส่ซองทำบุญให้กับพระสงฆ์ จำนวน 2,000 บาท มีมูลความผิดตาม พ. ร. ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส. ส. มาตรา 73 (2) ฐานให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใดในช่วงที่มีการเลือกตั้ง

ศาลพิเคราะห์เเล้วเห็นว่า การพูดดังกล่าวไม่ใช่เป็นการหาเสียงเเละมีลักษณะเป็นการพูดขอฝากเนื้อฝากตัวแต่อย่างใด จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่านายสุรพล ไปที่หอประชุมบ้านคู่ฮ้อสามัคคี โดยมีเจตนาเพื่อหาเสียงเป็นสำคัญ ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนยังรับฟังไม่ได้ ว่านายสุรพล ถวายเงินจำนวน 2,000 บาทแก่พระครูถาวรวรคุณ เพื่อเป็นการสื่อให้ชาวบ้านเข้าใจ ว่านายสุรพล ได้บริจาคเงินสมทบให้แก่กองผ้าป่าสามัคคีของหมู่บ้าน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีการให้เงิน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน อันจะเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (2) ตามคำร้อง และเมื่อฟังว่านายสุรพล ไม่ได้ กระทำความผิดตามคำร้องแล้ว นายสุรพลจึงไม่จำต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ตามคำร้อง พิพากษาให้ยกคำร้อง


กำลังโหลดความคิดเห็น...