xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมที่ดิน-ป่าไม้ แจง กมธ.ยัน “ศรีพันวา” ไม่ใช่ที่รัฐ-ไม่รุกป่า รองผู้ว่าฯ ชี้ขออนุญาตถูกต้อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประชุม กมธ.ที่ดินฯ กรณีศรีพันวา อธิบดีกรมที่ดิน-ป่าไม้ ยันไม่ใช่ที่ของรัฐ-ไม่รุกที่ป่า พบซื้อมาจากประชาชน รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ยืนยันขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง

วันนี้ (30 ก.ย.) การประชุมของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นประธาน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลกรณีที่ดิน “รีสอร์ต ศรีพันวา” จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ที่ดินภูเก็ต โดยประเด็นสำคัญกรรมาธิการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา คือ ที่ดินดังกล่าวเป็นของรัฐหรือไม่ เป็นป่าหรือไม่ และหากมีสิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ในการครอบครองเป็นประเภทใด รวมถึงการออกเอกสารสิทธิเป็นไปโดยชอบหรือไม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงเป็นคนแรก โดยนำแผนที่การดำเนินการของโรงแรมตั้งแต่ ปี 2546 มาแสดง พร้อมกล่าวว่า ศรีพันวาขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง และทุกครั้งที่จะมีการขยายแปลง จะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุกครั้ง ซึ่งก็ไม่พบความผิดปกติ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
ด้าน อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ได้ตรวจสอบแปลงที่ดินดังกล่าวแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ดำเนินการ พบว่า ที่ดินของศรีพันวาภูเก็ต มี ฉนด 2 แปลง ที่เหลือเป็น น.ส.3 ก. กว่า 50 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 63 ไร่ 2 งาน ส่วนการได้มาของที่ดิน จุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจาก ส.ค.1 ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนออกเป็น น.ส.3 ก. ยืนยัน การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ เขตป่าสงวน หรือที่ราชพัสดุ แต่ยอมรับว่า พื้นดังกล่าวเป็นพื้นที่เขาและมีความลาดชัน แต่เมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่า ได้ครอบครองมาก่อนประกาศพื้นที่ควบคุมเขตเขาและเขตลาดชัน

ส่วนประเด็นที่กรรมาธิการตั้งคำถามถึง นายธวัชชัย อนุกูล ผู้ต้องหาในคดีปลอมแปลงเอกสารและออกเอกสารสิทธิในที่ดินจังหวัดพังงา และ ภูเก็ต โดยมิชอบ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินศรีพันวาหรือไม่ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่คนละช่วงเวลากับการออกเอกสารสิทธิที่ดินของศรีพันวา พร้อมย้ำอีกครั้งว่า เป็นการซื้อขายที่ดินดังกล่าวมาจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดและไม่ใช่ที่ของรัฐ

นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร
ขณะที่ นายชีวะภาพ ชี้แจงในฐานะตัวแทนกรมป่าไม้ ยืนยันว่า โครงการศรีพันวา ตั้งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีอยู่นอกเขตอุทยานด้วย และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากป่าสงวน 3 กิโลเมตร โอกาสที่จะคาบเกี่ยวกันจึงไม่มี แต่ยอมรับว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพพื้นที่เป็นป่าตามมาตรา 4 ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 แต่เมื่อมีเอกสารสิทธิแล้ว ก็ถือว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่า อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ ของ “รีสอร์ท ศรีพันวา” ขณะที่ความลาดชัน ก็เป็นเรื่องที่กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ดูแล

ทั้งนี้ กรรมาธิการส่วนใหญ่ยังคงตั้งคำถาม ว่า หากเป็นชาวบ้านทั่วไปสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่ และที่ดินลักษณะนี้หากเป็นในต่างประเทศจะออกเอกสารให้ยากมาก เช่นเดียวกับหากเป็นประชาชนทั่วไปขอออก น.ส 3 ก. ในลักษณะนี้ก็ดำเนินการได้ยากเช่นกัน จึงมีมติขอภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดภูเก็ตมาศึกษา พร้อมขอให้ถ่ายสำเนาที่ดิน ส.ค.1 ของจังหวัดภูเก็ตทั้งเกาะ มาให้กรรมาธิการ เพื่อตรวจสอบและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่า จะสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้เป็นจำนวนมาก


กำลังโหลดความคิดเห็น...