xs
xsm
sm
md
lg

รปช.กร้าว รธน.กินไม่ได้ อย่าเสียเวลาแก้ ชาติเสียโอกาส เร่งฟื้นตัวจากโควิดดีกว่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย (แฟ้มภาพ)
ส.ส.ชุมพร รปช. โต้รัฐธรรมนูญกินไม่ได้ อย่าเสียเวลาแก้ ทำประเทศชาติเสียโอกาสพัฒนา-เร่งฟื้นตัวในวิกฤตโควิดดีกว่า

วันนี้ (23 ก.ย.) นายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย อภิปรายไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมาะสมกับประเทศในปัจจุบัน และหากยกเลิกอาจเกิดสิ่งที่เลวร้ายขึ้น ในอดีตเคยเกิดเผด็จการรัฐสภา สร้างผลเสียให้กับประเทศชาติมาแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยวินิจฉัยว่าเป็นการทำลายหลักการปกครองประชาธิปไตย ถือเป็นเผด็จการเสียงข้างมาก เช่น กรณีการแก้ไขกฎหมายเพื่อลดภาษีสรรพสามิต เพื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ให้ทำสัญญกับต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา หรือกรณีการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ ขณะเดียวกัน มีการแก้ที่มาของวุฒิสมาชิก เพื่อให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง ใช้สืบทอดอำนาจ เป็นสภาผัวเมีย และเรื่องที่ร้ายแรงที่สุด คือ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพื่อยกโทษให้กับอาชญากรที่เผาบ้านเผาเมือง และฆ่าประชาชนมีความผิด เผด็จการรัฐสภาเกิดจากผลพวงการเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการกำหนดการเลือกตั้งไว้ และการคำนวณคะแนนเสียง เพื่อไม่ให้เกิดเผด็จการรัฐสภาอีกต่อไป ตนได้ยินว่าจะแก้ไขวิธีการเลือกตั้งและวิธีการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ เท่ากับว่าเป็นการถอยหลังลงคลอง

ประการต่อมา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ห้ามผู้มีประวัติเสียหายเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต และยังห้ามไม่ให้ ส.ส. หรือ ส.ว. แปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.งบประมาณ เพื่อป้องกันการหากินกับงบประมาณแผ่นดิน โดยมีโทษการห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต และห้าม ส.ส. เข้าไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของข้าราชการ หรือการเอางบประมาณมาทำโครงการต่างๆ ด้วย ห้ามรัฐมนตรีใช้ตำแหน่งใดแทรกแซงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบ การกำหนดมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมือง อีกทั้งเรื่องการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญกำหนดให้พรรคการเมืองทำการเมืองให้เป็นของประชาชน การพัฒนาประเทศกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ และไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบัใดกำหนดเช่นนี้มาก่อน ฯลฯ ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง ทำให้ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาให้ทันโลก การหยุดปฏิรูปประเทศเป็นการซ้ำเติมให้ประเทศบอบช้ำ ถ้าประเทศยังขาดการพัฒนาเรื่องใดก็ไม่ใช่ความผิดของรัฐธรรมนูญ แต่เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศ ตอนนี้ต้องแก้ไขให้ประเทศชาติพ้นจากวิกฤตโควิด อย่ามาเสียเวลากับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเลย รัฐธรรมนูญกินไม่ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...