xs
xsm
sm
md
lg

กกต.สร้างความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยให้ชาวบ้าน หวังเกิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.จับมือกรมการพัฒนาชุมชน ผลักดันสร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้ชาวบ้าน หวังเกิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ด้านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ระบุจะนำจุดแข็งในการทำงานใกล้ชิดและพูดภาษาเดียวกับชาวบ้านเร่งสร้างความเข้าใจ

วันนี้ (21 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต. และกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับหมู่บ้าน ทำงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จะเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมระดับตำบล สร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการมีวิถีประชาธิปไตย มีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับตนเองและบริบทของพื้นที่ รวมทั้งปลุกจิตสำนึกของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง และสร้างเครือข่ายให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ภายใต้แนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างแนบแน่นใกล้ชิด สามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้รู้เรื่อง จึงจะใช้ข้อดีในส่วนนี้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ที่ผ่านมาเรามีหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาพัฒนาชุมชน เราจึงจะใช้จุดแข็งที่สามารถคุยภาษาเดียวกับชาวบ้าน สื่อสารตรงไปยังประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า การลงนามจะนำไปสู่การร่วมมือกันในการเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ไปยังตำบลหมู่บ้าน ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนจะมีพัฒนากร อยู่ในพื้นที่ ก็จะส่งบุคลากรมาอบรม เพื่อไปเป็นวิทยากรที่จะเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย นำสู่การสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เผยแพร่วิถีชีวิตของคนไทยให้สอดรับกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มีการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ในการเลือกคนดีเข้าสู่สภา เคารพกฎระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่นสำคัญกว่าการรู้จักแต่สิทธิของตัวเอง ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น

พ.ต.อ.จรุงวิทย์เชื่อว่าจะได้รับผลดีกลับมา โดยก่อนหน้านี้ กกต.ได้ร่วมสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กศน. ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีบุคคลากรอยู่ในพื้นที่ พร้อมที่จะเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุด ขณะที่ กกต.เองก็ได้มีการสร้างวิทยากรหลักโดยเจ้าหน้าที่ กกต. พร้อมคู่มือ สามารถที่จะอบรมวิทยากรของหน่วยอื่นๆได้อย่างมีคุณภาพ ล่าสุดเรายังได้เข้าให้ความรู้ผู้ต้องขังในเรือนจำด้วย เพราะต้องการให้ค่านิยม ทัศนคติของคนในสังคมเปลี่ยนไปในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กำลังโหลดความคิดเห็น...