xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศแล้ว !!  รายชื่อ 95 โครงการ ผู้ผ่านการพิจารณารับทุน ปี63 จากกองทุนสื่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กก.กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ประกาศ95โครงการรับทุนปี63 พร้อมจัดปฐมนิเทศ ชี้แจงผู้รับผิดชอบทุน 21-23ก.ย.นี้.

วันนี้(18ส.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่5 /2563 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุน และคณะกรรมการกองทุน ร่วมด้วย

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รายงานผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2563 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาท จากโครงการที่ยื่นเสนอมา 1,460 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 5,700 ล้านบาท ซึ่งคณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 ได้พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม 95 โครงการ รวม 284,966,950 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป จำนวน 39 โครงการ รวม 89,200,100 บาทโครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 48 โครงการรวม180,000,000บาทโครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) จำนวน 8 โครงการ รวม 15,766,850 บาท
นายธนกร กล่าวต่อว่า หลังจากการประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 95 โครงการแล้วกองทุนจะเชิญผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณามาร่วมงานปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันกับกองทุน กระบวนการจัดทำสัญญา จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ การแบ่งงวดงานงวดเงิน และการใช้ระบบข้อมูลในการบริหารโครงการ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้รับทุน ดำเนินโครงการไปด้วยความสะดวกและราบรื่น

“หลังจากการประกาศผลรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณา ภายใน 15 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมาจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุน
ขอแสดงความยินดีกับโครงการที่ผ่านการพิจารณา และขอให้กำลังใจกับทุกคนทุกโครงการ อย่าเพิ่งท้อเพราะกองทุนจะจัดเวทีอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนโครงการ เพื่อให้มีโอกาสในการยื่นข้อเสนอโครงการในครั้งต่อไป”
ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่าปีนี้กองทุนมีงบประมาณ 300 ล้านบาท แต่มีผู้ยื่นเสนอเข้ามากว่า5,700 ล้านบาท คณะทำงานจึงได้ใช้กระบวนการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนคาดหวังว่า ผู้รับทุนจะผลิตงานเพื่อสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งขยายผลต่อยอดชิ้นงานเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะชนและสังคมต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่องผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 ได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ เฟซบุ๊ก : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กำลังโหลดความคิดเห็น...