xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมเครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสานติวเข้มเยาวชนขอนแก่นใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีพลัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สมาคมสื่อฯ ภาคอีสาน รุกติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เยาวชนในตำบลพระลับ จ.ขอนแก่น “ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และมีพลัง” เรียนรู้ก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารโลกยุคใหม่อย่างปลอดภัย

วันนี้ (27 ส.ค.) ณ ศูนย์เรียนรู้ 19 พอเพียง บ้านโนนสวรรค์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับตำบลพระลับ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น และสถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563 เรื่อง “การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และมีพลัง” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563


โดย นายศิวกร มิตราช ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายปุณพจน์ เขม้นเขตการ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ น.ส.ปนัดดา ปิณฑะดิษ นักพัฒนาสังคม พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) นายวินัย ทองทัพ กำนันตำบลพระลับ นางสุพัตรา ศุขโข ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้านในตำบลพระลับ ผู้บริหารตำบลพระลับ และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธี

ขณะที่อาจารย์สุชาติ พรมมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ เว็บไซต์ สร้างแอปพลิเคชัน และโซลูชันบนมือถือ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย บรรยายพิเศษเรื่อง "วิสาหกิจไทย สร้างชาติ สร้างอนาคต" เพื่อเตรียมส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลังสภาวะโรคโควิด-19 ระบาดที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากตำบลพระลับ นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) และโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา รวมทั้งสิ้น 58 คน
พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ กล่าวว่า เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง สื่อกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้ และดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนจะใช้เวลาในการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น

หากเยาวชนและประชาชนในชุมชนตำบลพระลับได้รับการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่มีคุณภาพ ให้เกิดความฉลาดรู้ด้านสื่อ และความตื่นรู้ทางปัญญาได้อย่างทรงพลัง จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านนักสื่อสารสร้างสรรค์ ที่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ และสามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ


สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในอิทธิพลของสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย จึงต้องการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนตำบลพระลับ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อแบบเข้มข้นจากนักสื่อสารมืออาชีพ ให้ความรู้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตได้


พ.ท.พิสิษฐ์ กล่าวอีกว่า จากการประเมินผลการอบรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา ได้เห็นถึงความตั้งใจในการรับฟัง และมีการสอบถามในประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทของสื่อออนไลน์ ทำให้คณะผู้จัดโครงการเกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้เข้ารับการอบรมกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดขยายผลในการทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น และผลงานที่ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการนำเสนอในครั้งนี้ คณะผู้จัดโครงการก็จะรวบรวมเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ และนำไปขยายผลในช่องทางสื่อต่างๆ ต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...