xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส.อภิปรายงบกระทรวงทรัพยากรฯ วิจารณ์กรมป่าไม้-กรมอุทยานฯ ประกาศทับซ้อนที่ดินทำมาหากินชาวบ้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (18 ก.ย.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มาตรา 17 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,019,276,700 บาท ที่มีการปรับลด 483 ล้านบาท คงเหลือ 11,535 ล้านบาท

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายเสนอปรับลดงบประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของกรมป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่ร้อยกว่าล้านไร่ แต่ขณะนี้มีปัญหาป่ารุกคนโดยการทำให้เข้าใจว่าคนรุกป่า จากการประกาศพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่กันมาอยู่แล้ว พร้อมยกกรณีหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมาเปรียบเทียบกับแผนที่ ซึ่งหลายพื้นที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีสภาพเป็นป่ามาตั้งแต่ต้น แต่กลับมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่า จึงควรเพิกถอนสภาพป่าในพื้นที่ปัญหาและเยียวยาประชาชน

นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล อภิปรายเสนอปรับลดงบประมาณให้คงเหลือ 10,817 ล้านบาท โดยชี้ว่า กรมควบคุมมลพิษไม่มีการขับเคลื่อนเพื่อลดค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ให้เหลือ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม่มีการจัดงบประมาณเพื่อใช้เกณฑ์วัดฝุ่นแบบใหม่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ที่รับผิดชอบปัญหาฝุ่นควันป่าไม้ก็ทำงานแบบต่างคนต่างทำ พร้อมเสนอให้ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า

นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ขอปรับลดงบประมาณ 10% โดยเฉพาะกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานนี้สร้างปัญหาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 ปี โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกิน จากการประกาศ พ.ร.บ.ป่าไม้ ทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่มาเป็นร้อยปี แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีเอกสารสิทธิที่จะรับรองว่าพวกเขาจะอยู่ได้ต่อไปโดยไม่ถูกไล่ที่ และกรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่มาก่อน ยกตัวอย่าง อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าประชาชนอยู่มาก่อนการประกาศในพื้นที่ แต่ประชาชนกลับถูกไล่ที่ และจะเห็นได้ว่าประชาชนผู้ยากไร้ส่วนใหญ่มักจะถูกบังคับใช้กฎหมาย คนเฒ่าคนแก่ไปเก็บของป่าถุกปรับจำคุก คนมีอำนาจบารมีไปปลูกบ้านพักอยู่ในเขตอุทยาน เพียงแค่รื้อออกก็ไม่มีความผิดแล้ว ตนอยากฝากว่าวันนี้ผู้นำประเทศอยู่ในบ้านพักหลวงในกองพลทหารราบ 11 อย่างสบายใจ แต่ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 4.3 ล้านไร่ อาจจะถูกไล่จากพื้นที่โดยกฎหมายอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก เห็นชอบวาระที่ 2 ด้วย 256 เสียง ไม่เห็นด้วย 98 เสียง งดออกเสียง 10


กำลังโหลดความคิดเห็น...