xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองกลางสั่งคุ้มครองให้หยุดเวนคืนที่ดิน “ถนนเลียบคลองประปา”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลปกครองสั่ง กทม.ระงับเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้าง ถ.เลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก ที่เชื่อมระหว่าง ถ.แจ้งวัฒนะ-ถ.สรงประภา เหตุต้องปฏิบัติตาม กม.เวนคืนฉบับใหม่ ไม่ใช่ใช้วิธีปรองดองตกลงซื้อขายตามมติ ครม.9 ต.ค. 2500 วันนี้ (16 ก.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาสั่งให้กรุงเทพมหานครระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภาไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น 
 
ทั้งนี้ คดีนี้นายศักดิ์ณรงค์ ทยาเศรษฐ์ กับพวกรวม 6 คน ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในแนวเขตที่ดินเวนคืนดังกล่าว ได้ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 ว่าขณะออกประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา มีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ 60 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 แล้ว การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมิได้เสนอคณะรัฐมนตรีออก พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปสำรวจทรัพย์สินและตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนด แต่กลับตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2500 ซึ่งเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการ ทำให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย 

ดังนั้น หากปล่อยให้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการฯ โดยใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2500 ต่อไป ย่อมทำให้นายศักดิ์ณรงค์ กับพวกได้รับความเดือดร้อนเสียหายในระหว่างพิจารณาคดีของศาล และยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง จึงมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามาใช้ อีกทั้งเห็นว่าการมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยการใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2500 ในโครงการฯ ไว้ก่อน ย่อมทำให้กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นเงินค่าทดแทนที่จะต้องนำไปจ่ายให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นผลดีแก่การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาสั่งกรุงเทพมหานครระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไว้ก่อน


กำลังโหลดความคิดเห็น...